Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 27/10/2020

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2019
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.790.709,03 379.483,207 12,6243 12,6243 12,5612 0,044% 3,216%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 36.081.684,31 3.157.136,215 11,4286 11,4286 11,3143 -0,057% -0,360%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 37.153.376,61 2.961.289,236 12,5464 12,5464 12,4209 -0,274% -0,983%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 10.993.154,76 677.919,106 16,2160 16,2160 16,0538 -0,279% -1,437%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 64.854.901,04 5.987.843,528 10,8311 10,8311 10,7769 0,143% -0,674%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 20.511.126,76 2.675.033,347 7,6676 7,6676 7,6293 0,004% 1,263%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 39.450.032,54 34.511.224,391 1,1431 1,1431 1,1317 0,625% -24,806%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 44.416.145,35 3.622.001,810 12,2629 12,2629 12,1403 -0,269% -15,926%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 190.591.347,23 6.418.509,119 29,6940 29,6940 29,5455 -0,242% 3,927%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 62.416.501,79 23.721.940,686 2,6312 2,6312 2,6049 0,038% -33,018%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 70.249.638,63 8.619.274,425 8,1503 8,1503 8,1095 0,021% -0,443%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.926.081,07 2.883.069,576 3,4429 3,4429 3,4085 -0,264% -12,913%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 18.604.701,45 1.387.021,776 13,4134 13,4134 13,3463 -0,048% 0,246%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 36.012.112,97 2.702.322,306 13,3264 13,3264 13,2598 -0,692% -8,123%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 5.011.620,12 401.983,324 12,4672 12,4672 12,4049 -0,144% 0,640%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 754.504,74 374.117,565 2,0168 2,0269 1,9966 -0,307% -16,641%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 19.844.640,09 2.463.217,836 8,0564 8,0564 7,9758 -0,055% -7,457%