Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 25/11/2021

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2020
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.038.805,25 486.476,837 12,4133 12,4133 12,3512 -0,011% -1,639%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 32.150.494,64 2.834.968,465 11,3407 11,3407 11,2273 -0,019% -0,745%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 79.228.994,02 5.498.968,498 14,4080 14,4080 14,2639 0,044% 10,490%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 12.856.233,32 603.514,305 21,3023 21,3023 21,0893 0,128% 22,475%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 45.807.223,67 4.306.705,155 10,6363 10,6363 10,5831 0,079% -2,336%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 20.689.546,77 2.670.503,810 7,7474 7,7474 7,7087 -0,186% 4,889%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 53.590.410,82 33.007.697,964 1,6236 1,6236 1,6074 1,342% 13,889%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 55.460.997,19 3.574.750,262 15,5146 15,5146 15,3595 0,567% 6,683%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 179.492.781,54 6.022.476,951 29,8038 29,8038 29,6548 0,034% -1,909%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 86.999.655,14 21.416.840,616 4,0622 4,0622 4,0216 1,176% 14,888%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 94.636.446,95 11.457.773,847 8,2596 8,2596 8,2183 0,011% -0,170%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 12.151.388,27 2.876.100,726 4,2250 4,2250 4,1828 0,380% 8,092%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 26.435.035,11 1.960.708,354 13,4824 13,4824 13,4150 -0,019% 0,047%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 63.893.640,22 3.976.209,128 16,0690 16,0690 15,9887 0,215% 11,021%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 20.957.172,67 1.627.303,102 12,8785 12,8785 12,8141 -0,019% 1,159%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 944.905,73 381.274,540 2,4783 2,4907 2,4535 0,548% 4,556%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 20.500.808,37 2.209.402,236 9,2789 9,2789 9,1861 0,317% 4,249%