Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/04/2019

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2018
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.565.413,42 382.021,624 11,9507 11,9507 11,8909 0,062% 1,179%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 15.185.312,78 1.335.309,149 11,3721 11,3721 11,2584 -0,078% 1,192%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 79.156.387,68 6.509.443,473 12,1602 12,1602 12,0386 0,357% 8,332%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 8.506.010,69 553.633,513 15,3640 15,3640 15,2104 0,586% 15,699%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 64.858.623,06 6.146.959,225 10,5513 10,5513 10,4985 -0,165% 2,776%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 4.806.450,01 658.731,422 7,2965 7,2965 7,2600 0,174% 3,115%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 42.193.477,82 32.082.608,853 1,3152 1,3152 1,3020 -1,358% 19,466%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 50.161.276,77 3.978.103,557 12,6093 12,6093 12,4832 0,025% 16,084%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 110.401.743,42 4.513.536,990 24,4601 24,4601 24,3378 -0,057% 10,571%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 60.797.450,25 18.270.868,502 3,3276 3,3276 3,2943 -0,532% 25,979%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 152.835.830,83 19.145.126,083 7,9830 7,9830 7,9431 -0,031% 3,206%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 10.162.552,09 2.858.079,572 3,5557 3,5557 3,5201 -0,124% 12,998%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 20.516.367,12 1.561.703,244 13,1372 13,1372 13,0715 0,001% 0,081%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 51.151.537,85 3.684.375,845 13,8834 13,8834 13,8140 0,010% 8,834%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.955.768,29 247.057,019 11,9639 11,9639 11,9041 -0,001% 3,603%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 771.637,90 371.529,549 2,0769 2,0873 2,0561 -0,014% 15,038%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.079.860,77 2.962.338,550 7,7911 7,7911 7,7132 -0,158% 10,318%