Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 08/04/2020

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2019
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.520.672,66 362.939,594 12,4557 12,4557 12,3934 0,000% 1,837%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 35.347.086,26 3.160.155,429 11,1852 11,1852 11,0733 -0,083% -2,482%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 47.148.913,41 4.042.757,325 11,6626 11,6626 11,5460 0,090% -7,958%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 9.532.075,52 674.526,833 14,1315 14,1315 13,9902 0,150% -14,107%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 25.995.001,46 2.544.258,164 10,2171 10,2171 10,1660 0,049% -6,305%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 5.026.831,66 611.251,535 8,2238 8,2238 8,1827 0,041% 8,608%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 37.749.052,65 34.921.171,948 1,0810 1,0810 1,0702 0,764% -28,891%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 43.988.584,54 3.649.017,948 12,0549 12,0549 11,9344 -0,147% -17,352%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 168.389.273,57 6.106.350,434 27,5761 27,5761 27,4382 0,121% -3,486%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 57.859.355,14 22.095.787,849 2,6186 2,6186 2,5924 0,414% -33,338%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 77.744.734,13 10.332.353,042 7,5244 7,5244 7,4868 0,300% -8,089%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.574.824,20 2.893.742,328 3,3088 3,3088 3,2757 0,148% -16,305%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 19.000.070,15 1.472.110,023 12,9067 12,9067 12,8422 0,067% -3,541%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 38.543.678,07 3.072.015,587 12,5467 12,5467 12,4840 -0,037% -13,499%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 4.305.459,19 375.030,711 11,4803 11,4803 11,4229 0,293% -7,327%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 745.923,10 373.805,575 1,9955 2,0055 1,9755 -0,170% -17,521%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 19.197.435,98 2.484.753,233 7,7261 7,7261 7,6488 0,114% -11,251%