Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 25/06/2019

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2018
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.458.358,49 367.309,811 12,1379 12,1379 12,0772 0,037% 2,764%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 15.316.683,61 1.334.409,149 11,4783 11,4783 11,3635 -0,013% 2,137%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 78.768.625,55 6.508.021,157 12,1033 12,1033 11,9823 -0,265% 7,826%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 8.256.974,28 546.082,942 15,1204 15,1204 14,9692 -0,485% 13,864%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 81.572.835,72 7.517.036,364 10,8517 10,8517 10,7974 0,082% 5,702%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 4.688.720,41 631.721,020 7,4221 7,4221 7,3850 0,162% 4,890%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 45.688.392,47 32.016.545,548 1,4270 1,4270 1,4127 -0,147% 29,621%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 53.643.499,97 3.966.799,475 13,5231 13,5231 13,3879 -0,307% 24,497%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 119.759.986,07 4.522.788,279 26,4792 26,4792 26,3468 -0,271% 19,698%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 78.015.002,53 21.491.574,421 3,6300 3,6300 3,5937 -0,586% 37,427%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 140.082.826,71 17.287.436,026 8,1032 8,1032 8,0627 0,009% 4,760%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 10.665.095,68 2.867.005,731 3,7199 3,7199 3,6827 -0,367% 18,216%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 20.535.670,18 1.549.281,840 13,2550 13,2550 13,1887 -0,039% 0,978%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 51.145.809,68 3.679.049,909 13,9019 13,9019 13,8324 -0,193% 8,979%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.010.843,75 247.885,309 12,1461 12,1461 12,0854 -0,077% 5,181%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 831.509,80 371.760,346 2,2367 2,2479 2,2143 -0,321% 23,889%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.309.946,98 2.838.337,617 8,2125 8,2125 8,1304 -0,287% 16,285%