Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 16/4/2024

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/23
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό 181 65.788.426,45 6.433.906,910 10,2253 10,2560 10,2458 10,2355 10,1742 -0,012% 0,755%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό 182 276.696.960,09 27.172.850,187 10,1828 10,2133 10,2032 10,1930 10,1319 -0,003% 0,519%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό 183 139.537.645,42 13.920.181,332 10,0241 10,0542 10,0542 10,0542 9,9740 -0,032% 0,321%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 241 82.526.681,45 8.119.285,881 10,1643 10,1948 10,1948 10,1948 10,1135 -0,062% 0,541%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 242 137.794.073,62 13.766.689,035 10,0090 10,0390 10,0390 10,0390 9,9590 -0,090% 0,090%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 127.927.257,64 12.836.188,824 9,9661 9,9960 9,9960 9,9960 9,9163 -0,093% -0,339%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 2.160.704,65 216.071,715 10,0000 10,0300 10,0300 10,0300 9,9500 0,000% 0,000%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.396.485,32 438.429,719 12,3087 12,3702 12,3395 12,3210 12,2472 -0,047% 0,027%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.866.331,53 988.473,559 9,9814 10,0313 10,0064 9,9914 9,9315 -0,067% -0,211%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 8.318.061,02 744.539,479 11,1721 11,2280 11,2000 11,1833 11,0604 -0,113% 0,095%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 752 54.969.523,95 3.748.029,930 14,6662 14,7395 14,7029 14,6809 14,5195 -0,793% 4,065%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 753 22.318.834,87 996.752,109 22,3916 22,5036 22,4476 22,4140 22,1677 -1,434% 7,728%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 299.901,93 30.000,000 9,9967 10,0467 10,0217 10,0067 9,8967 0,000% -0,033%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 299.867,52 30.000,000 9,9956 10,0456 10,0206 10,0056 9,8956 0,000% -0,044%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 299.815,93 30.000,000 9,9939 10,0439 10,0189 10,0039 9,8940 -0,001% -0,061%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 25.942.926,04 2.783.024,658 9,3218 9,3684 9,3451 9,3311 9,2752 -0,409% -1,968%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.044.985,16 274.261,269 7,4563 7,4936 7,4749 7,4638 7,4190 -0,114% 1,183%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 57.139.151,67 26.328.038,460 2,1703 2,1920 2,1866 2,1812 2,1486 -2,300% 1,198%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 59.185.069,74 3.200.877,463 18,4903 18,6752 18,6290 18,5828 18,3054 -1,309% 1,346%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 133.621.690,64 4.830.294,261 27,6633 27,8016 27,7325 27,6910 27,5250 -0,279% -0,952%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 98.740.698,40 16.349.566,155 6,0393 6,0997 6,0846 6,0695 5,9789 -2,348% 4,354%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 42.589.482,73 5.322.325,383 8,0020 8,0420 8,0220 8,0100 7,9620 -0,319% 0,172%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 13.163.441,77 2.791.041,871 4,7163 4,7635 4,7517 4,7399 4,6691 -1,107% 3,062%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 77.295.544,58 5.697.594,817 13,5663 13,6341 13,6002 13,5799 13,4985 -0,062% 0,482%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 277.091.963,77 16.075.401,916 17,2370 17,4094 17,3663 17,3232 17,1508 -0,865% 4,008%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 16.667.572,44 1.331.160,298 12,5211 12,5837 12,5524 12,5336 12,4585 -0,156% 1,267%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.227.892,33 417.784,182 2,9391 2,9685 2,9611 2,9538 2,9097 -1,286% 1,495%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 27.529.563,57 2.576.521,444 10,6848 10,7916 10,7649 10,7382 10,6314 -0,165% 0,655%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 82.254.236,05 7.861.824,556 10,4625 10,5148 10,4887 10,4730 10,4102 -0,213% 0,687%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 39.867.866,73 3.796.504,405 10,5012 10,5537 10,5275 10,5117 10,4487 -0,204% 0,658%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 24.402.497,85 2.333.586,530 10,4571 10,5094 10,4832 10,4676 10,4048 -0,209% 0,615%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 16.703.537,24 1.599.476,169 10,4431 10,4953 10,4692 10,4535 10,3909 -0,195% 1,019%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 18.103.483,73 1.731.157,033 10,4574 10,5620 10,5358 10,5097 10,3528 -0,832% 1,328%