Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 05/12/2019

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2018
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.292.105,18 351.140,139 12,2233 12,2233 12,1622 -0,052% 3,487%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 35.208.949,71 3.071.387,235 11,4635 11,4635 11,3489 -0,052% 2,005%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 56.590.956,52 4.520.018,282 12,5201 12,5201 12,3949 0,034% 11,539%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 10.824.550,52 672.563,770 16,0945 16,0945 15,9336 0,052% 21,200%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 76.754.521,70 7.032.577,622 10,9141 10,9141 10,8595 -0,177% 6,310%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 4.648.017,16 605.040,324 7,6822 7,6822 7,6438 -0,262% 8,566%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 45.978.795,90 31.694.242,892 1,4507 1,4507 1,4362 -0,773% 31,774%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 47.870.121,26 3.351.115,287 14,2848 14,2848 14,1420 -0,507% 31,509%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 129.863.915,36 4.581.782,675 28,3435 28,3435 28,2018 0,018% 28,126%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 85.377.309,45 22.665.127,091 3,7669 3,7669 3,7292 -1,191% 42,610%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 121.586.110,90 14.868.941,575 8,1772 8,1772 8,1363 -0,040% 5,717%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 11.229.404,46 2.897.633,375 3,8754 3,8754 3,8366 -0,355% 23,158%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 19.052.225,83 1.425.772,566 13,3627 13,3627 13,2959 0,005% 1,799%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 38.950.180,47 2.721.570,736 14,3117 14,3117 14,2401 -0,170% 12,191%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.329.119,96 269.338,020 12,3604 12,3604 12,2986 0,005% 7,037%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 881.449,82 372.246,808 2,3679 2,3797 2,3442 -0,542% 31,157%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.476.040,92 2.740.198,353 8,5673 8,5673 8,4816 -0,269% 21,309%