Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 08/06/2023

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/22
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.697.681,35 471.470,246 12,0849 12,1453 12,1151 12,0970 12,0245 0,078% 0,838%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 3.515.318,15 352.885,950 9,9616 10,0114 9,9865 9,9716 9,9118 0,054% -0,384%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 17.241.255,71 1.586.751,620 10,8658 10,9201 10,8930 10,8767 10,7571 0,041% 0,948%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 752 84.799.256,42 6.267.590,287 13,5298 13,5974 13,5636 13,5433 13,3945 -0,310% 3,438%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 753 24.608.746,47 1.245.381,682 19,7600 19,8588 19,8094 19,7798 19,5624 -0,635% 5,724%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 32.511.319,18 3.588.592,225 9,0596 9,1049 9,0822 9,0687 9,0143 0,430% 3,277%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 5.172.399,65 694.828,688 7,4441 7,4813 7,4627 7,4515 7,4069 0,183% 1,066%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 55.445.920,31 26.954.710,743 2,0570 2,0776 2,0724 2,0673 2,0364 0,799% 32,735%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 59.359.381,67 3.374.739,343 17,5893 17,7652 17,7212 17,6772 17,4134 0,445% 18,005%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 141.427.958,31 5.305.124,806 26,6587 26,7920 26,7253 26,6854 26,5254 0,544% 6,958%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 100.936.222,37 17.894.468,748 5,6406 5,6970 5,6829 5,6688 5,5842 0,533% 34,833%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 57.522.523,96 7.586.035,668 7,5827 7,6206 7,6017 7,5903 7,5448 0,221% 3,726%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 12.472.301,33 2.821.600,748 4,4203 4,4645 4,4535 4,4424 4,3761 0,345% 13,417%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 22.134.480,12 1.675.683,435 13,2092 13,2752 13,2422 13,2224 13,1432 0,036% 2,054%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 248.725.894,91 15.698.189,479 15,8442 16,0026 15,9630 15,9234 15,7650 0,291% 8,331%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 15.252.113,21 1.260.612,920 12,0990 12,1595 12,1292 12,1111 12,0385 0,127% 4,201%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.174.362,85 418.132,037 2,8086 2,8367 2,8297 2,8226 2,7805 0,447% 18,812%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 27.953.643,17 2.700.286,119 10,3521 10,4556 10,4297 10,4039 10,3003 0,087% 4,396%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 82.704.328,41 8.197.510,622 10,0890 10,1394 10,1142 10,0991 10,0386 0,130% 0,890%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 39.312.053,76 3.896.740,724 10,0884 10,1388 10,1136 10,0985 10,0380 0,157% 0,884%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 12.327.753,52 1.232.772,067 10,0000 10,0500 10,0250 10,0100 9,9500 0,150% 0,000%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 18.355.565,89 1.847.965,671 9,9329 10,0322 10,0074 9,9826 9,8336 0,385% 12,180%