Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/08/2019

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2018
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.408.597,39 360.432,581 12,2314 12,2314 12,1702 0,104% 3,556%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 15.352.101,61 1.333.509,852 11,5126 11,5126 11,3975 0,027% 2,442%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 71.956.567,11 5.910.768,188 12,1738 12,1738 12,0521 0,143% 8,454%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 8.299.370,95 546.181,548 15,1953 15,1953 15,0433 0,171% 14,429%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 98.131.872,67 8.870.815,859 11,0623 11,0623 11,0070 0,202% 7,754%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 4.860.111,02 626.470,010 7,7579 7,7579 7,7191 0,461% 9,635%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 47.240.344,27 31.925.511,199 1,4797 1,4797 1,4649 0,523% 34,408%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 45.449.830,30 3.355.561,684 13,5446 13,5446 13,4092 0,206% 24,695%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 128.107.735,25 4.676.253,691 27,3954 27,3954 27,2584 0,201% 23,840%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 80.791.080,38 22.487.948,730 3,5926 3,5926 3,5567 0,190% 36,011%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 122.157.253,63 14.864.655,015 8,2180 8,2180 8,1769 0,101% 6,244%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 10.757.095,63 2.880.089,623 3,7350 3,7350 3,6977 0,099% 18,696%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 19.592.918,59 1.471.062,607 13,3189 13,3189 13,2523 0,023% 1,465%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 45.298.453,38 3.299.236,126 13,7300 13,7300 13,6614 -0,267% 7,631%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.201.239,89 261.088,725 12,2611 12,2611 12,1998 0,059% 6,177%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 833.884,95 372.205,383 2,2404 2,2516 2,2180 0,206% 24,094%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.331.400,27 2.801.295,799 8,3288 8,3288 8,2455 0,164% 17,932%