Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 16/05/2022

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/21
έως 50χιλ.€ άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ.€ άνω των 100χιλ.€
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.068.414,01 499.466,800 12,1498 12,2105 12,1802 12,1619 12,0891 0,039% -2,076%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 31.382.131,35 2.858.873,082 10,9771 11,0320 11,0045 10,9881 10,8673 -0,046% -3,076%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 752 79.831.748,34 5.911.331,482 13,5049 13,5724 13,5387 13,5184 13,3699 0,023% -5,984%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 753 14.241.642,17 723.839,711 19,6751 19,7735 19,7243 19,6948 19,4783 0,023% -7,348%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 41.276.260,77 4.289.809,326 9,6219 9,6700 9,6460 9,6315 9,5738 0,050% -9,106%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 20.968.039,41 2.673.607,872 7,8426 7,8818 7,8622 7,8504 7,8034 -0,164% 1,683%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 46.860.173,26 31.200.728,396 1,5019 1,5169 1,5132 1,5094 1,4869 -0,457% -6,225%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 51.748.763,12 3.543.596,217 14,6035 14,7495 14,7130 14,6765 14,4575 -0,511% -5,483%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 141.237.125,73 5.402.646,846 26,1422 26,2729 26,2076 26,1683 26,0115 -0,170% -12,330%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 80.063.830,53 20.594.128,709 3,8877 3,9266 3,9169 3,9071 3,8488 -0,687% -3,096%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 85.199.245,42 11.165.960,419 7,6303 7,6685 7,6494 7,6379 7,5921 0,032% -7,420%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 11.174.464,52 2.866.309,632 3,8986 3,9376 3,9278 3,9181 3,8596 -0,294% -7,401%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 25.872.344,83 1.981.103,644 13,0596 13,1249 13,0922 13,0727 12,9943 0,035% -3,053%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 88.936.015,26 6.062.154,075 14,6707 14,8174 14,7807 14,7441 14,5973 -0,210% -8,559%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 18.270.219,58 1.519.707,783 12,0222 12,0823 12,0523 12,0342 11,9621 0,127% -6,426%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 890.714,61 383.988,010 2,3196 2,3428 2,3370 2,3312 2,2964 -0,502% -5,944%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 18.315.099,69 2.078.629,761 8,8111 8,8992 8,8772 8,8552 8,7230 -0,240% -4,762%