Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/02/2020

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2019
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.403.234,17 357.224,576 12,3262 12,3262 12,2646 0,088% 0,778%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 36.003.747,89 3.124.963,450 11,5213 11,5213 11,4061 0,020% 0,448%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 52.925.801,25 4.043.331,295 13,0897 13,0897 12,9588 -0,145% 3,305%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 11.899.173,91 683.466,469 17,4100 17,4100 17,2359 -0,354% 5,820%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 65.743.517,27 5.896.700,216 11,1492 11,1492 11,0935 0,177% 2,243%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 4.615.198,69 575.425,475 8,0205 8,0205 7,9804 0,333% 5,923%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 53.464.166,11 35.202.697,796 1,5188 1,5188 1,5036 -0,020% -0,092%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 56.566.128,62 3.786.903,389 14,9373 14,9373 14,7879 -0,350% 2,410%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 143.569.200,61 4.805.001,551 29,8791 29,8791 29,7297 0,027% 4,574%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 98.731.772,49 25.461.482,266 3,8777 3,8777 3,8389 -0,370% -1,286%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 107.804.529,91 12.983.715,847 8,3031 8,3031 8,2616 0,040% 1,423%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 11.640.935,74 2.900.194,623 4,0138 4,0138 3,9737 -0,266% 1,528%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 19.599.903,45 1.461.343,598 13,4122 13,4122 13,3451 0,011% 0,237%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 45.283.355,87 3.079.197,333 14,7062 14,7062 14,6327 -0,548% 1,390%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 4.979.550,23 396.288,756 12,5655 12,5655 12,5027 0,019% 1,434%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 927.018,19 373.969,796 2,4789 2,4913 2,4541 -0,338% 2,459%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.210.570,39 2.620.985,251 8,8557 8,8557 8,7671 -0,105% 1,724%