Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 21/01/2021

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2020
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.789.120,84 379.985,444 12,6034 12,6034 12,5404 -0,011% -0,133%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 35.805.790,46 3.133.886,002 11,4254 11,4254 11,3111 -0,042% -0,004%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 54.437.261,76 4.079.468,511 13,3442 13,3442 13,2108 -0,064% 2,332%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 7.956.370,52 439.026,394 18,1228 18,1228 17,9416 -0,026% 4,195%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 46.769.709,23 4.308.879,835 10,8543 10,8543 10,8000 -0,238% -0,334%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 19.695.820,44 2.655.040,184 7,4183 7,4183 7,3812 -0,502% 0,433%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 48.962.710,15 34.791.362,773 1,4073 1,4073 1,3932 -0,085% -1,284%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 52.301.234,38 3.629.411,135 14,4104 14,4104 14,2663 -0,344% -0,910%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 191.704.929,30 6.310.435,223 30,3790 30,3790 30,2271 -0,182% -0,016%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 82.983.581,85 23.807.702,427 3,4856 3,4856 3,4507 -0,466% -1,420%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 95.273.533,48 11.489.820,628 8,2920 8,2920 8,2505 -0,066% 0,221%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 11.171.660,49 2.861.399,294 3,9043 3,9043 3,8653 -0,220% -0,113%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 18.342.633,70 1.359.436,273 13,4928 13,4928 13,4253 -0,024% 0,124%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 30.911.455,16 2.113.595,408 14,6251 14,6251 14,5520 -0,125% 1,045%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 5.559.513,58 434.726,925 12,7885 12,7885 12,7246 0,009% 0,452%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 877.093,11 374.117,565 2,3444 2,3561 2,3210 -0,374% -1,093%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 20.292.752,74 2.290.112,949 8,8610 8,8610 8,7724 -0,190% -0,446%