Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/10/2018

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2017
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.789.128,94 407.919,688 11,7404 11,7404 11,6817 -0,025% -0,447%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 15.098.128,63 1.347.366,730 11,2057 11,2057 11,0936 0,006% -0,665%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 74.773.074,09 6.379.959,291 11,7200 11,7200 11,6028 0,391% 0,012%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 8.042.419,27 553.562,686 14,5285 14,5285 14,3832 0,963% 1,714%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 62.629.923,26 6.166.349,501 10,1567 10,1567 10,1059 0,006% -0,873%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.720.734,61 397.140,557 6,8508 6,8508 6,8165 0,315% 0,937%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 35.936.525,35 32.504.127,782 1,1056 1,1056 1,0945 -0,683% -11,488%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 44.940.598,68 4.079.347,447 11,0166 11,0166 10,9064 -0,626% -8,325%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 107.011.318,09 4.872.362,286 21,9629 21,9629 21,8531 -0,184% -1,133%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 50.448.660,68 18.548.671,911 2,7198 2,7198 2,6926 -0,951% -20,133%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 175.366.026,82 22.561.538,190 7,7728 7,7728 7,7339 0,050% -0,990%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.190.965,55 2.838.638,798 3,2378 3,2378 3,2054 -0,394% -7,176%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 21.977.335,04 1.675.174,893 13,1194 13,1194 13,0538 0,000% 0,153%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 49.884.574,02 3.752.848,607 13,2925 13,2925 13,2260 -0,195% -3,682%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.859.639,45 246.607,090 11,5959 11,5959 11,5379 -0,019% 1,118%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 680.309,42 370.797,699 1,8347 1,8439 1,8164 -0,628% -9,572%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 22.744.739,02 3.186.301,139 7,1383 7,1383 7,0669 -0,334% -5,316%