Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 11/7/2024

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/23
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό 181 65.802.422,46 6.387.640,976 10,3015 10,3324 10,3221 10,3118 10,2500 0,019% 1,506%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό 182 277.447.490,24 27.056.521,321 10,2544 10,2852 10,2749 10,2647 10,2031 0,036% 1,226%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό 183 140.041.153,95 13.873.199,138 10,0944 10,1247 10,1247 10,1247 10,0439 0,061% 1,025%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 241 82.897.146,24 8.076.718,383 10,2637 10,2945 10,2945 10,2945 10,2124 0,062% 1,524%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 242 138.687.662,71 13.721.695,109 10,1072 10,1375 10,1375 10,1375 10,0567 0,087% 1,072%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 127.888.987,61 12.720.547,003 10,0537 10,0839 10,0839 10,0839 10,0034 0,131% 0,537%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 108.879.967,14 10.854.210,208 10,0311 10,0612 10,0612 10,0612 9,9809 0,129% 0,311%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – Ομολογιακό 245 92.984.586,32 9.283.361,268 10,0163 10,0463 10,0463 10,0463 9,8661 0,152% 0,163%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.392.711,08 432.605,927 12,4656 12,5279 12,4968 12,4781 12,4033 0,156% 1,302%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.885.623,50 974.324,697 10,1461 10,1968 10,1715 10,1562 10,0954 0,175% 1,436%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 6.272.245,38 555.990,929 11,2812 11,3376 11,3094 11,2925 11,1684 0,136% 1,072%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 752 56.478.611,41 3.712.930,372 15,2113 15,2874 15,2493 15,2265 15,0592 0,082% 7,933%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 753 23.833.817,48 1.001.850,059 23,7898 23,9087 23,8493 23,8136 23,5519 0,018% 14,455%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 2.091.815,29 210.267,050 9,9484 9,9981 9,9733 9,9583 9,8489 -0,017% -0,516%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 1.846.057,25 185.242,401 9,9656 10,0154 9,9905 9,9756 9,8659 -0,053% -0,344%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 1.506.250,68 150.921,433 9,9804 10,0303 10,0054 9,9904 9,8806 -0,097% -0,196%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 23.470.874,79 2.490.112,032 9,4256 9,4727 9,4492 9,4350 9,3785 0,488% -0,876%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.032.931,02 270.487,745 7,5158 7,5534 7,5346 7,5233 7,4782 0,113% 1,991%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 60.864.348,56 25.872.971,160 2,3524 2,3759 2,3700 2,3642 2,3289 0,273% 9,690%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 61.284.423,34 3.177.550,563 19,2867 19,4796 19,4314 19,3831 19,0938 0,197% 5,711%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 127.485.671,83 4.545.634,061 28,0457 28,1859 28,1158 28,0737 27,9055 0,495% 0,417%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 106.014.607,85 16.198.264,034 6,5448 6,6102 6,5939 6,5775 6,4794 0,296% 13,089%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 39.783.111,31 4.891.486,443 8,1331 8,1738 8,1534 8,1412 8,0924 0,294% 1,813%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 13.543.702,29 2.779.323,336 4,8730 4,9217 4,9095 4,8974 4,8243 0,212% 6,486%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 74.593.927,56 5.449.470,673 13,6883 13,7567 13,7225 13,7020 13,6199 0,072% 1,386%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 282.779.046,26 16.073.546,256 17,5928 17,7687 17,7247 17,6808 17,5048 0,381% 6,155%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 17.767.883,92 1.399.788,098 12,6933 12,7568 12,7250 12,7060 12,6298 0,108% 2,659%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.309.333,52 427.529,402 3,0626 3,0932 3,0856 3,0779 3,0320 0,239% 5,760%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 26.850.446,20 2.480.521,410 10,8245 10,9327 10,9057 10,8786 10,7704 0,161% 1,971%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 82.929.670,23 7.816.502,426 10,6096 10,6626 10,6361 10,6202 10,5566 0,185% 2,103%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 40.153.601,82 3.768.114,238 10,6562 10,7095 10,6828 10,6669 10,6029 0,199% 2,143%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 24.345.267,76 2.293.297,451 10,6158 10,6689 10,6423 10,6264 10,5627 0,215% 2,142%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 16.881.039,99 1.591.962,878 10,6039 10,6569 10,6304 10,6145 10,5509 0,211% 2,574%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 18.328.995,64 1.696.660,751 10,8030 10,9110 10,8840 10,8570 10,6950 0,199% 4,676%