Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 16/08/2018

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2017
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.908.161,14 417.268,474 11,7626 11,7626 11,7038 0,042% -0,259%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 15.077.495,86 1.343.041,948 11,2264 11,2264 11,1141 -0,028% -0,481%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 76.241.258,81 6.388.839,870 11,9335 11,9335 11,8142 -0,213% 1,834%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 8.324.939,30 553.823,318 15,0318 15,0318 14,8815 -0,384% 5,237%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 63.085.015,80 6.173.412,056 10,2188 10,2188 10,1677 -0,103% -0,266%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.800.315,92 397.921,978 7,0373 7,0373 7,0021 0,470% 3,685%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 37.429.908,73 32.625.186,486 1,1473 1,1473 1,1358 -1,629% -8,150%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 46.950.943,39 4.094.233,001 11,4676 11,4676 11,3529 -0,948% -4,572%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 103.428.981,92 4.747.683,208 21,7851 21,7851 21,6762 -0,382% -1,933%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 53.017.416,49 17.538.601,718 3,0229 3,0229 2,9927 -1,483% -11,232%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 177.263.074,61 22.694.849,904 7,8107 7,8107 7,7716 -0,059% -0,507%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.499.127,55 2.847.856,424 3,3355 3,3355 3,3021 -0,779% -4,375%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 22.294.642,13 1.699.228,702 13,1204 13,1204 13,0548 0,000% 0,161%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 50.911.668,03 3.754.393,840 13,5606 13,5606 13,4928 -0,510% -1,739%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.706.258,85 234.065,002 11,5620 11,5620 11,5042 -0,037% 0,822%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 709.555,73 370.797,699 1,9136 1,9232 1,8945 -1,014% -5,683%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.483.233,62 3.218.670,769 7,2959 7,2959 7,2229 -0,598% -3,226%