Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/10/2019

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2018
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.335.780,41 354.958,262 12,2149 12,2149 12,1538 -0,015% 3,416%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 35.311.189,81 3.069.905,377 11,5024 11,5024 11,3874 -0,002% 2,351%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 55.874.248,12 4.519.705,368 12,3624 12,3624 12,2388 -0,116% 10,134%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 10.563.128,87 674.655,724 15,6571 15,6571 15,5005 -0,161% 17,906%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 77.698.995,73 7.035.548,883 11,0438 11,0438 10,9886 0,119% 7,573%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 4.658.744,42 606.202,694 7,6851 7,6851 7,6467 -0,846% 8,606%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 45.802.810,36 31.804.741,190 1,4401 1,4401 1,4257 0,272% 30,811%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 47.630.135,10 3.355.932,782 14,1928 14,1928 14,0509 -0,056% 30,662%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 134.242.335,61 4.689.267,644 28,6276 28,6276 28,4845 0,063% 29,410%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 83.030.858,93 22.394.555,506 3,7076 3,7076 3,6705 0,270% 40,365%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 121.821.477,52 14.865.801,599 8,1947 8,1947 8,1537 0,061% 5,943%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 11.123.195,81 2.877.813,409 3,8652 3,8652 3,8265 0,054% 22,833%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 19.005.832,20 1.421.853,156 13,3669 13,3669 13,3001 0,008% 1,831%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 38.728.337,70 2.723.509,073 14,2200 14,2200 14,1489 -0,146% 11,473%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.285.627,51 265.533,810 12,3737 12,3737 12,3118 0,012% 7,152%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 875.147,57 372.205,383 2,3512 2,3630 2,3277 -0,021% 30,232%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.821.226,98 2.781.479,712 8,5642 8,5642 8,4786 0,085% 21,265%