Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/09/2021

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2020
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.821.160,91 465.277,717 12,5112 12,5112 12,4486 0,026% -0,864%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 31.621.935,42 2.768.209,601 11,4232 11,4232 11,3090 -0,010% -0,023%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 81.336.927,33 5.840.072,428 13,9274 13,9274 13,7881 -0,815% 6,804%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 10.514.731,64 533.616,828 19,7046 19,7046 19,5076 -1,665% 13,289%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 46.635.451,66 4.322.613,679 10,7887 10,7887 10,7348 0,123% -0,937%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 20.183.999,65 2.658.652,582 7,5918 7,5918 7,5538 0,745% 2,782%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 52.979.445,35 33.158.168,383 1,5978 1,5978 1,5818 -2,036% 12,079%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 55.930.994,21 3.575.926,526 15,6410 15,6410 15,4846 -1,071% 7,552%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 175.305.193,49 5.701.566,537 30,7468 30,7468 30,5931 -0,005% 1,195%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 85.793.367,94 21.433.390,796 4,0028 4,0028 3,9628 -2,268% 13,208%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 95.265.654,99 11.374.422,946 8,3754 8,3754 8,3335 -0,010% 1,229%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 12.053.192,86 2.873.607,482 4,1944 4,1944 4,1525 -1,066% 7,309%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 22.141.775,44 1.632.825,674 13,5604 13,5604 13,4926 -0,015% 0,626%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 66.168.081,33 4.238.801,383 15,6101 15,6101 15,5320 -1,062% 7,850%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 14.535.210,28 1.113.658,397 13,0518 13,0518 12,9865 -0,070% 2,521%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 945.919,47 377.303,450 2,5071 2,5196 2,4820 -1,062% 5,771%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 20.643.430,93 2.212.572,900 9,3301 9,3301 9,2368 -0,647% 4,824%