Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 13/12/2018

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2017
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.624.479,66 393.241,773 11,7599 11,7599 11,7011 0,041% -0,282%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 14.925.456,12 1.328.994,313 11,2306 11,2306 11,1183 0,043% -0,444%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 75.167.158,55 6.527.335,969 11,5157 11,5157 11,4005 -0,014% -1,731%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 7.730.359,07 552.401,385 13,9941 13,9941 13,8542 -0,044% -2,028%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 63.178.338,30 6.164.328,779 10,2490 10,2490 10,1978 0,100% 0,028%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 4.784.423,77 679.171,732 7,0445 7,0445 7,0093 -0,143% 3,791%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 37.310.317,78 32.388.235,118 1,1520 1,1520 1,1405 0,087% -7,774%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 45.462.702,01 4.065.160,340 11,1835 11,1835 11,0717 0,402% -6,936%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 107.196.160,08 4.832.833,823 22,1808 22,1808 22,0699 0,135% -0,152%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 51.793.464,94 18.412.438,711 2,8130 2,8130 2,7849 0,414% -17,396%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 165.626.020,24 21.405.181,982 7,7377 7,7377 7,6990 0,168% -1,437%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.185.326,59 2.853.384,495 3,2191 3,2191 3,1869 0,190% -7,712%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 20.296.877,23 1.546.532,586 13,1241 13,1241 13,0585 0,005% 0,189%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 47.893.844,27 3.685.688,046 12,9945 12,9945 12,9295 0,099% -5,841%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.824.186,52 244.283,338 11,5611 11,5611 11,5033 0,065% 0,815%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 688.830,87 370.797,699 1,8577 1,8670 1,8391 0,384% -8,438%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 22.396.438,10 3.121.095,161 7,1758 7,1758 7,1040 0,168% -4,819%