Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 29/09/2022

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/21
έως 50χιλ.€ άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ.€ άνω των 100χιλ.€
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.753.106,24 482.120,559 11,9329 11,9926 11,9627 11,9448 11,8732 -0,084% -3,824%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 30.241.015,22 2.826.903,619 10,6976 10,7511 10,7243 10,7083 10,5906 0,007% -5,544%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 752 85.167.661,72 6.522.452,040 13,0576 13,1229 13,0902 13,0707 12,9270 -0,630% -9,098%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 753 16.751.185,96 893.623,917 18,7452 18,8389 18,7921 18,7639 18,5577 -1,402% -11,727%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 42.607.610,40 4.827.630,995 8,8258 8,8699 8,8479 8,8346 8,7817 -0,371% -16,626%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 21.393.029,88 2.663.079,757 8,0332 8,0734 8,0533 8,0412 7,9930 -1,690% 4,154%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 41.193.452,06 30.578.577,731 1,3471 1,3606 1,3572 1,3538 1,3336 -0,700% -15,890%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 48.030.995,19 3.484.363,074 13,7847 13,9225 13,8881 13,8536 13,6469 -0,199% -10,782%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 130.352.700,80 5.350.237,107 24,3639 24,4857 24,4248 24,3883 24,2421 -0,272% -18,293%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 72.222.840,60 20.172.728,614 3,5802 3,6160 3,6071 3,5981 3,5444 -0,605% -10,761%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 79.822.278,72 11.099.629,675 7,1914 7,2274 7,2094 7,1986 7,1554 -0,143% -12,745%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 10.375.839,68 2.843.576,254 3,6489 3,6854 3,6763 3,6671 3,6124 -0,428% -13,332%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 24.098.790,00 1.884.963,223 12,7848 12,8487 12,8168 12,7976 12,7209 -0,010% -5,093%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 120.043.786,67 8.764.363,819 13,6968 13,8338 13,7995 13,7653 13,6283 -0,766% -14,629%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 16.731.791,50 1.442.571,119 11,5986 11,6566 11,6276 11,6102 11,5406 -0,070% -9,723%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 840.045,85 383.988,010 2,1877 2,2096 2,2041 2,1986 2,1658 -0,178% -11,293%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 17.397.165,04 2.063.482,194 8,4310 8,5153 8,4942 8,4732 8,3467 -0,168% -8,871%