Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/01/2020

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2019
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.283.102,90 349.719,423 12,2473 12,2473 12,1861 0,007% 0,133%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 35.176.439,71 3.066.459,058 11,4714 11,4714 11,3567 0,026% 0,013%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 58.357.107,77 4.526.055,141 12,8936 12,8936 12,7647 0,382% 1,758%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 11.451.465,72 674.983,513 16,9655 16,9655 16,7958 0,723% 3,119%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 77.077.951,58 7.046.815,639 10,9380 10,9380 10,8833 0,046% 0,306%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 4.327.758,41 562.804,119 7,6896 7,6896 7,6512 0,569% 1,553%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 49.381.566,16 31.659.239,547 1,5598 1,5598 1,5442 0,276% 2,605%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 49.354.841,54 3.344.618,073 14,7565 14,7565 14,6089 0,143% 1,170%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 131.447.500,94 4.582.726,914 28,6832 28,6832 28,5398 -0,001% 0,389%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 92.699.471,79 23.153.105,306 4,0038 4,0038 3,9638 0,195% 1,925%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 116.107.599,54 14.141.487,917 8,2104 8,2104 8,1693 0,046% 0,291%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 11.562.808,10 2.900.170,158 3,9869 3,9869 3,9470 0,166% 0,847%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 19.005.506,20 1.419.592,902 13,3880 13,3880 13,3211 0,016% 0,056%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 39.861.520,47 2.723.912,016 14,6339 14,6339 14,5607 0,463% 0,891%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.390.655,50 272.798,527 12,4292 12,4292 12,3671 0,013% 0,333%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 921.751,45 376.413,423 2,4488 2,4610 2,4243 0,127% 1,215%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.142.736,19 2.641.104,958 8,7625 8,7625 8,6749 0,059% 0,654%