Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 22/06/2021

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2020
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.256.306,56 419.733,546 12,5230 12,5230 12,4604 0,058% -0,770%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 23.084.073,25 2.020.048,428 11,4275 11,4275 11,3132 -0,025% 0,015%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 79.364.081,35 5.745.088,424 13,8142 13,8142 13,6761 0,251% 5,936%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 9.194.478,74 475.032,029 19,3555 19,3555 19,1619 0,567% 11,282%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 46.011.854,98 4.302.922,898 10,6932 10,6932 10,6397 -0,190% -1,814%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 19.833.696,84 2.661.239,508 7,4528 7,4528 7,4155 0,090% 0,900%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 55.345.015,07 33.298.283,058 1,6621 1,6621 1,6455 0,332% 16,590%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 56.366.676,82 3.594.925,456 15,6795 15,6795 15,5227 -0,142% 7,817%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 192.392.233,04 6.304.279,260 30,5177 30,5177 30,3651 -0,213% 0,441%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 91.062.059,22 22.279.124,923 4,0873 4,0873 4,0464 0,147% 15,598%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 91.374.574,83 10.968.438,817 8,3307 8,3307 8,2890 -0,155% 0,689%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 12.153.679,37 2.865.408,123 4,2415 4,2415 4,1991 0,206% 8,514%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 19.597.490,00 1.446.817,313 13,5452 13,5452 13,4775 -0,035% 0,513%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 66.693.886,42 4.215.402,626 15,8215 15,8215 15,7424 0,467% 9,311%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 9.504.133,30 731.415,333 12,9942 12,9942 12,9292 -0,100% 2,068%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 945.295,44 376.108,010 2,5134 2,5260 2,4883 -0,143% 6,037%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 21.253.153,73 2.269.694,330 9,3639 9,3639 9,2703 0,005% 5,204%