Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 27/01/2023

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/22
έως 50χιλ.€ άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ.€ άνω των 100χιλ.€
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.631.207,20 467.238,398 12,0521 12,1124 12,0822 12,0642 11,9918 -0,021% 0,564%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 30.348.838,85 2.803.298,828 10,8261 10,8802 10,8532 10,8369 10,7178 -0,009% 0,579%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 752 104.043.222,92 7.750.209,548 13,4246 13,4917 13,4582 13,4380 13,2904 0,318% 2,634%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 753 24.182.753,09 1.237.845,542 19,5362 19,6339 19,5850 19,5557 19,3408 0,598% 4,526%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 43.476.952,29 4.815.491,804 9,0286 9,0737 9,0512 9,0376 8,9835 -0,160% 2,924%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 16.227.246,08 2.200.762,584 7,3735 7,4104 7,3919 7,3809 7,3366 0,234% 0,107%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 50.813.081,61 29.621.433,350 1,7154 1,7326 1,7283 1,7240 1,6982 1,413% 10,692%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 54.065.539,17 3.453.904,888 15,6535 15,8100 15,7709 15,7318 15,4970 0,460% 5,018%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 136.690.486,75 5.332.360,905 25,6341 25,7623 25,6982 25,6597 25,5059 -0,154% 2,847%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 88.454.385,05 19.334.233,143 4,5750 4,6208 4,6093 4,5979 4,5293 1,244% 9,361%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 82.436.047,84 11.028.707,093 7,4747 7,5121 7,4934 7,4822 7,4373 0,015% 2,249%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 11.623.353,56 2.835.475,693 4,0993 4,1403 4,1300 4,1198 4,0583 0,321% 5,180%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 23.340.957,17 1.785.453,962 13,0728 13,1382 13,1055 13,0859 13,0074 0,015% 1,000%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 192.111.767,94 12.497.355,699 15,3722 15,5259 15,4875 15,4491 15,2953 0,054% 5,104%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 15.666.789,03 1.326.984,707 11,8063 11,8653 11,8358 11,8181 11,7473 0,006% 1,680%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 956.530,49 383.988,010 2,4910 2,5159 2,5097 2,5035 2,4661 0,468% 5,377%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 28.252.229,36 2.789.108,177 10,1295 10,2308 10,2055 10,1801 10,0789 0,030% 2,151%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 17.598.796,26 1.914.501,628 9,1924 9,2843 9,2613 9,2384 9,1005 0,296% 3,817%