Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 25/05/2020

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2019
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.512.757,33 358.637,293 12,5831 12,5831 12,5202 -0,102% 2,879%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 35.723.926,52 3.158.468,174 11,3105 11,3105 11,1974 0,040% -1,390%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 39.029.945,13 3.209.259,063 12,1617 12,1617 12,0401 0,389% -4,019%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 10.368.868,21 675.199,805 15,3567 15,3567 15,2031 0,888% -6,660%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 26.540.726,69 2.543.938,054 10,4329 10,4329 10,3807 0,082% -4,326%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 5.109.269,91 617.222,404 8,2778 8,2778 8,2364 -0,046% 9,321%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 40.222.659,82 34.956.626,258 1,1506 1,1506 1,1391 1,904% -24,313%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 44.509.907,96 3.652.068,096 12,1876 12,1876 12,0657 1,333% -16,442%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 171.218.346,63 6.116.380,935 27,9934 27,9934 27,8534 0,210% -2,025%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 63.770.258,27 23.721.222,517 2,6883 2,6883 2,6614 2,318% -31,564%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 58.954.386,32 7.627.087,007 7,7296 7,7296 7,6910 0,034% -5,582%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.818.149,59 2.892.487,812 3,3944 3,3944 3,3605 1,123% -14,140%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 19.297.349,19 1.466.754,013 13,1565 13,1565 13,0907 0,032% -1,674%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 39.837.828,53 3.075.675,450 12,9525 12,9525 12,8877 1,130% -10,701%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 4.519.688,92 380.289,331 11,8849 11,8849 11,8255 0,142% -4,060%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 753.295,98 373.805,575 2,0152 2,0253 1,9950 1,282% -16,707%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 19.531.255,03 2.477.881,181 7,8822 7,8822 7,8034 0,727% -9,458%