Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 15/04/2021

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2020
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.802.346,57 382.829,063 12,5444 12,5444 12,4817 0,034% -0,601%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 36.095.167,77 3.158.089,377 11,4294 11,4294 11,3151 0,028% 0,032%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 72.207.263,94 5.276.865,411 13,6837 13,6837 13,5469 0,089% 4,936%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 8.640.094,80 454.897,986 18,9935 18,9935 18,8036 0,249% 9,201%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 46.447.493,72 4.326.677,496 10,7351 10,7351 10,6814 0,219% -1,429%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 19.739.973,74 2.666.272,843 7,4036 7,4036 7,3666 0,145% 0,234%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 56.139.834,84 34.494.371,694 1,6275 1,6275 1,6112 0,135% 14,163%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 55.822.484,90 3.604.249,837 15,4880 15,4880 15,3331 0,280% 6,500%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 189.779.627,87 6.308.289,909 30,0842 30,0842 29,9338 0,205% -0,986%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 96.020.606,54 23.780.726,192 4,0377 4,0377 3,9973 0,338% 14,195%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 90.906.740,61 10.940.983,309 8,3088 8,3088 8,2673 0,122% 0,424%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 11.887.399,09 2.863.220,060 4,1518 4,1518 4,1103 0,261% 6,220%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 18.926.934,04 1.399.743,633 13,5217 13,5217 13,4541 0,022% 0,338%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 52.011.508,65 3.370.968,664 15,4292 15,4292 15,3521 0,235% 6,600%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 7.368.699,77 574.023,071 12,8369 12,8369 12,7727 0,054% 0,833%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 932.882,50 374.117,565 2,4936 2,5061 2,4687 0,395% 5,202%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 20.889.550,64 2.259.475,405 9,2453 9,2453 9,1528 0,165% 3,872%