Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 07/08/2020

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2019
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.777.925,58 377.453,288 12,6583 12,6583 12,5950 -0,039% 3,494%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 36.041.781,21 3.157.629,876 11,4142 11,4142 11,3001 0,003% -0,486%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 37.053.339,09 2.968.574,310 12,4819 12,4819 12,3571 0,211% -1,492%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 7.124.700,90 444.321,067 16,0350 16,0350 15,8747 0,422% -2,537%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 64.423.376,03 5.998.913,245 10,7392 10,7392 10,6855 -0,038% -1,517%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 14.653.163,82 1.897.952,565 7,7205 7,7205 7,6819 0,126% 1,961%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 40.264.243,53 34.943.647,493 1,1523 1,1523 1,1408 -0,988% -24,201%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 46.080.454,27 3.636.147,508 12,6729 12,6729 12,5462 -0,512% -13,115%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 177.739.377,95 6.023.846,249 29,5060 29,5060 29,3585 0,022% 3,269%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 65.711.701,75 23.730.106,407 2,7691 2,7691 2,7414 -1,174% -29,507%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 59.658.390,98 7.393.084,037 8,0695 8,0695 8,0292 -0,009% -1,430%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 10.271.489,75 2.910.186,046 3,5295 3,5295 3,4942 -0,274% -10,722%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 19.415.544,73 1.449.769,191 13,3922 13,3922 13,3252 0,003% 0,087%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 39.150.565,05 2.848.725,127 13,7432 13,7432 13,6745 0,175% -5,249%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 4.778.712,74 384.814,606 12,4182 12,4182 12,3561 0,032% 0,245%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 781.239,17 373.805,575 2,0900 2,1005 2,0691 -0,505% -13,615%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 20.072.161,19 2.467.258,414 8,1354 8,1354 8,0540 -0,317% -6,550%