Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 21/02/2019

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2018
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 4.571.393,51 385.162,262 11,8687 11,8687 11,8094 -0,056% 0,485%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 15.004.881,30 1.328.994,313 11,2904 11,2904 11,1775 -0,005% 0,465%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 77.070.266,24 6.517.816,061 11,8246 11,8246 11,7064 -0,006% 5,343%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 8.123.962,51 553.059,174 14,6891 14,6891 14,5422 0,028% 10,617%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 64.012.198,41 6.153.377,624 10,4028 10,4028 10,3508 -0,020% 1,330%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 4.785.551,76 668.914,996 7,1542 7,1542 7,1184 -0,311% 1,104%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 38.790.374,96 32.207.371,583 1,2044 1,2044 1,1924 0,317% 9,401%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 46.577.081,31 4.003.731,180 11,6334 11,6334 11,5171 0,416% 7,100%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 111.581.905,00 4.818.493,147 23,1570 23,1570 23,0412 -0,060% 4,681%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 53.215.178,48 18.309.107,404 2,9065 2,9065 2,8774 0,805% 10,036%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 164.874.237,20 20.996.440,007 7,8525 7,8525 7,8132 -0,050% 1,519%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.535.346,87 2.859.559,705 3,3346 3,3346 3,3013 0,219% 5,971%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 20.935.503,61 1.593.997,814 13,1340 13,1340 13,0683 0,000% 0,056%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 49.185.499,62 3.688.035,661 13,3365 13,3365 13,2698 0,067% 4,547%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.867.112,99 244.015,754 11,7497 11,7497 11,6910 0,013% 1,748%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 713.857,65 370.797,699 1,9252 1,9348 1,9059 0,328% 6,636%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 22.353.345,18 3.027.521,742 7,3834 7,3834 7,3096 0,213% 4,545%