Δίκτυα Πωλήσεων

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ διατίθενται από την:

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ» διατίθενται και από την:

  • Ν.P. Insurance - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ:

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-90.07.400 (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 15:30, εκτός επίσημων αργιών).
  • Fax: 210-90.07.499
  • Ε–mail: delos@nbgam.nbg.gr
  • Διεύθυνση Επικοινωνίας: Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Λ.Συγγρού 103-105 (Κτήριο Β'), 117 45, Αθήνα.