Αποδόσεις

Εάν επιθυμείτε να δείτε Αποδόσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, παρακαλούμε επιλέξτε από τα παρακάτω μενού :

Αμοιβαία Κεφάλαια


- Αμοιβαία Κεφάλαια,
-
 NBG International Funds SICAV,
- NBG International FCP Funds

  Αποδόσεις