ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - Θεματοφύλακας

Θεματοφύλακας όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.