Προμήθειες Συμμετοχής Εξαγοράς Sicav/FCP

ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Κ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α/Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ %
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
έως 50 χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50 χιλ. και έως 100 χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100 χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Α/Κ NBG International SICAV
923 NBG INCOME PLUS / A 0,50% 0,25% 0,10% 0,00%
924 NBG GLOBAL EQUITY / A 1,00% 0,75% 0,50% 0,00%
933 NBG INCOME PLUS / B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
934 NBG GLOBAL EQUITY / B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
940 NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 1,00% 0,75% 0,50% 0,00%
941 NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
NBG International Funds FCP
803 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 1,00% 0,75% 0,50% 0,00%
804 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
805 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
806 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Σημείωση: Επί της εκάστοτε ισχύουσας προμήθειας διάθεσης παρέχεται:
  • Στους πελάτες Premium / Private έκπτωση 20%. Σημειώνεται ότι για τους πελάτες Private Banking, δίνεται η δυνατότητα παροχής έκπτωσης έως και 100%.
  • Για συμμετοχές μέσω Internet Banking έκπτωση 20%.
  • Για υπαλλήλους/συνταξιούχους της ΕΤΕ και υπαλλήλους Εταιρειών Ομίλου της ΕΤΕ έκπτωση 50% από όλα τα κανάλια διάθεσης.