NBG International Funds FCP

Η Εταιρεία περιλαμβάνει τα παρακάτω Υπο-Αμοιβαία Κεφάλαια:

  • NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/MONEY MARKET ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ανήκει στην κατηγορία των διαχείρισης διαθεσίμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και επενδύει κατά κύριο λόγο σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης κινδύνου σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις,

  • NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών κατηγοριών (μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα, ακίνητα κ.λ.π.) χωρίς να ακολουθεί συγκεκριμένους γεωγραφικούς περιορισμούς ή προκαθορισμένα μοντέλα στάθμισης στην κατανομή των επενδύσεων, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των αγορών.

Παρακαλούμε επιλέξτε από τα παρακάτω: