ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ - Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Αθανάσιος Χρυσαφίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός

(Ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 24 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/438)

  • Αντώνιος Αντωνόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός

(Ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 24 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/438)

  • Ευστράτιος Σαραντινός      CV

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, Εκτελεστικός

  • Νικόλαος Χρυσοχοΐδης

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

(Ανεξάρτητο Μέλος, κατά την έννοια του άρθρου 24 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/438)

  • Σπυρίδων Κυρίτσης

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

(Ανεξάρτητο Μέλος, κατά την έννοια του άρθρου 24 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/438)

  • Λίλη Πυροβολίδου

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

(Ανεξάρτητο Μέλος, κατά την έννοια του άρθρου 24 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/438)