Επικοινωνία


Λ.Συγγρού 103-105 (Κτήριο Β'), 117 45, Αθήνα

Τηλ. Κέντρο: 210-90.07.400
Fax: 210-90.07.499

e-mail: delos@nbgam.nbg.gr


Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Λ.Συγγρού 103-105, 3ος όροφος, Αθήνα