Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 20/6/2024

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2023
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 576.566,45 586,173 983,61 983,61 983,61 0,175% 2,644%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 11.087.157,89 11.360,783 975,91 975,91 975,91 0,176% 2,664%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 805 32.000.098,07 31.721,155 1.008,79 1.008,79 1.008,79 -0,165% 0,800%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 806 19.439.621,03 19.410,823 1.001,48 1.001,48 1.001,48 -0,168% 0,148%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 807 16.523.974,11 16.675,525 990,91 990,91 990,91 -0,182% -0,909%