Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 13/12/2018

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/MONEY MARKET ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 801 377.607,50 400,000 944,0187 944,0187 944,0187
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 803 189.956,71 211,554 897,9100 897,9100 897,9100
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 10.916.509,35 12.277,850 889,1200 889,1200 889,1200