Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 24/04/2019

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2018
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/MONEY MARKET ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 801 371.463,15 400,000 928,6579 928,6579 928,6579 -0,045% -1,456%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 219.881,23 243,162 904,2600 904,2600 904,2600 0,083% 4,610%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ASSET ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 11.413.718,52 12.745,335 895,5200 895,5200 895,5200 0,083% 4,622%