Ιδιώτες Επενδυτές

Βασικές επιλογές

Διακριτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (Discretionary Asset Management)

Έχοντας συμφωνήσει για την επενδυτική στρατηγική που θέλετε να ακολουθήσετε, μας παραχωρείτε πλήρως τις επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με το χαρτοφυλάκιο σας. Αυτό είναι ιδανικό, στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει τον χρόνο ή τα μέσα που χρειάζονται προκειμένου να ερευνήσει και να παρακολουθήσει τις παγκόσμιες χρηματαγορές μόνος του.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (Advisory Asset Management)

Εάν ο πελάτης έχει ενεργή ενασχόληση με τις χρηματαγορές και επιθυμεί μία πιο συχνή επαφή με την ομάδα διαχείρισης, τότε η Συμβουλευτική Υπηρεσία είναι η πιο σωστή επιλογή.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, είναι συμβατές για εκείνους τους πελάτες, οι οποίοι επιθυμούν να διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο τους, είτε μόνοι τους, είτε με τον επιλεγμένο από αυτούς διαχειριστή, ενώ ταυτόχρονα επιθυμούν να επωφεληθούν από τις επαγγελματικές συμβουλές και την εμπειρία των αναλυτών και διαχειριστών μας.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ

  Η Διαχειριστική Ομάδα της NBG Asset Management έχει δημιουργήσει 2 πρότυπα χαρτοφυλάκια στρατηγικής κατανομής κεφαλαίων:

  • NBG AM Bonds που επενδύει αμιγώς σε ομολογιακές αγορές και
  • ΝBG AM Equity που επενδύει σε μετοχικές αγορές.

Επενδυτής που θέλει να έχει επένδυση και στις δύο αγορές (μικτό χαρτοφυλάκιο)  έχει την δυνατότητα να επιλέγει συνδυασμό των δύο χαρτοφυλακίων σε ποσόστωση που να ανταποκρίνεται στο επενδυτικό του προφίλ. Προκειμένου επενδυτικά να καλύπτονται οι βασικότερες αγορές, έχει δημιουργηθεί ένα  Χαρτοφυλάκιο ομολόγων :

  • NBG Euro Bonds που επενδύει σε ευρωπαϊκά ομόλογα

Kαθώς και τέσσερα μετοχικά χαρτοφυλάκια:

  • NBG Hellenic Equity για ελληνικές μετοχές,
  • ΝBG European Equity για ευρωπαϊκές μετοχές,
  • NBG Base Equity που συνδυάζει Ελληνικές και Ευρωπαϊκές μετοχές και
  • ΝBG Global Equity (σε USD) για διεθνείς μετοχικές επενδύσεις