Υποβολή Παραπόνων

Για την υποβολή παραπόνων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. με τους παρακάτω τρόπους:

  • Τηλεφωνικά στο 210 9007400 (για κλήσεις εντός Ελλάδας) ή στο +30 210 9007400 (για κλήσεις από το εξωτερικό) από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:30 έως τις 15:00

  • Στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: complaints@nbgam.nbg.gr

  • Aποστέλλοντας επιστολή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

    ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
    Λ.Συγγρού 103-105
    117 45 Αθήνα