Αποδόσεις

Εάν επιθυμείτε να δείτε Αποδόσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, παρακαλούμε επιλέξτε από τα παρακάτω μενού:

NBG International Funds - SICAV


NBG International FCP Funds


- Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ,
- NBG International Funds SICAV,
- NBG International FCP Funds

  Αποδόσεις