Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/4/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 4.003.722,66 294.878,000 13,5776 13,5776 13,5776 -2,411% 6,011%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.865.642,09 574.795,326 11,9445 11,9445 11,9445 0,005% 0,164%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.296.829,72 1.824.689,941 11,1234 11,1234 11,0122 0,001% 1,108%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 58.687.719,46 5.743.247,589 10,2186 10,2186 10,1164 -0,016% 0,864%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 47.698.882,36 4.740.029,599 10,0630 10,0630 9,9624 -0,067% 0,576%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 21.774.917,07 2.021.571,449 10,7713 10,7713 10,6636 -0,193% 0,107%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 90.848.650,87 9.370.120,237 9,6956 10,1804 9,6956 -0,033% 2,846%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 15.624.810,36 2.744.716,232 5,6927 5,6927 5,6927 -0,070% 1,605%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 57.311.482,81 35.142.036,177 1,6309 1,6309 1,6146 -2,166% 8,107%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 61.824.285,19 4.561.646,260 13,5531 13,5531 13,4176 -1,431% 14,647%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 133.276.464,08 8.396.165,594 15,8735 15,8735 15,8735 -0,520% 28,356%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 128.992.585,26 20.447.983,438 6,3083 6,3083 6,2452 -2,286% 7,500%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.027.054,93 2.547.505,116 3,1509 3,1509 3,1194 -0,427% 0,000%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 159.599.401,88 21.897.223,330 7,2886 7,2886 7,2886 0,008% 4,385%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 10.280.305,02 2.880.147,982 3,5694 3,5694 3,5337 -0,902% 7,202%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.024.388,22 2.283.079,440 12,7128 12,7128 12,7128 0,013% 0,894%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.854.909,03 2.599.732,594 12,6378 12,6378 12,5746 -0,369% 2,242%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 18.027.964,26 1.257.640,021 14,3348 14,3348 14,1915 -0,687% 11,879%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 912.127,75 138.747,620 6,5740 6,5740 6,5083 -1,317% 7,698%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 30.408.566,03 4.100.317,029 7,4161 7,4161 7,3419 -0,791% 10,726%