Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 31/8/2015

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2014
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.076.288,23 294.878,000 7,0412 7,0412 7,0412 -1,496% -23,411%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.231.151,96 388.550,000 5,7423 5,7423 5,7423 0,358% -29,169%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.577.775,77 555.001,208 11,8518 11,8518 11,7925 -0,030% -0,487%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.767.267,95 1.940.779,577 11,2157 11,2157 11,1035 -0,001% 0,212%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 61.342.970,56 5.672.788,702 10,8135 10,8135 10,7054 -0,051% 1,366%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 50.861.906,37 4.649.616,659 10,9389 10,9389 10,8295 -0,142% 2,131%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 20.270.909,92 1.610.286,715 12,5884 12,5884 12,4625 -0,344% 3,569%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 55.626.552,21 6.595.122,116 8,4345 8,8562 8,4345 0,019% -8,773%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 17.675.365,50 2.444.155,650 7,2317 7,2317 7,1955 0,325% 9,018%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 31.578.182,64 33.936.927,697 0,9305 0,9305 0,9212 -0,852% -7,917%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 38.465.587,98 4.376.383,992 8,7894 8,7894 8,7015 -0,834% -12,512%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 102.370.833,65 7.621.161,931 13,4324 13,4324 13,3652 -0,131% 8,529%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 58.192.957,65 19.611.702,011 2,9673 2,9673 2,9376 -0,961% -26,762%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.008.431,38 2.573.364,245 3,1120 3,1120 3,0809 -0,889% -3,879%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 156.638.587,06 22.278.489,033 7,0309 7,0309 6,9957 -0,155% -4,734%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.133.651,66 2.845.894,423 2,8580 2,8580 2,8294 -0,481% -6,534%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 32.698.182,32 2.525.780,970 12,9458 12,9458 12,8811 0,003% 0,745%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.890.378,14 2.518.545,651 13,0593 13,0593 12,9940 -0,281% 2,379%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό 967 14.706.763,39 1.259.087,858 11,6805 11,6805 11,5637 -0,285% -4,635%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 585.970,05 112.069,483 5,2286 5,2286 5,1763 0,622% -9,093%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.573.516,42 448.915,786 7,9603 8,0399 7,9205 -0,171% -9,954%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 719.732,95 503.291,571 1,4301 1,4373 1,4158 -0,825% -14,401%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.784.334,29 4.037.121,756 5,8914 5,8914 5,8325 -0,320% -6,379%