Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 22/7/2016

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2015
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 1.994.199,05 294.878,000 6,7628 6,7628 6,7628 0,487% -8,099%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.007.458,83 388.550,000 5,1665 5,1665 5,1665 0,432% -5,363%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.058.426,23 510.007,972 11,8791 11,8791 11,8197 -0,031% 0,464%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.434.009,43 1.903.279,511 11,2616 11,2616 11,1490 0,004% 0,274%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 56.163.413,49 5.134.107,232 10,9393 10,9393 10,8299 0,106% 0,060%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 42.805.862,77 3.834.879,054 11,1622 11,1622 11,0506 0,123% 0,329%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 17.839.856,67 1.367.147,126 13,0490 13,0490 12,9185 0,295% -0,171%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 62.354.158,48 6.442.362,876 9,6788 10,1627 9,6788 0,121% 2,480%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.453.726,56 1.506.368,750 7,6035 7,6035 7,5655 -0,099% 2,324%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 28.931.451,11 33.470.368,598 0,8644 0,8644 0,8558 -0,185% -4,990%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 36.864.149,79 4.281.224,230 8,6107 8,6107 8,5246 0,663% -8,177%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 95.330.917,47 6.200.102,706 15,3757 15,3757 15,2988 0,334% 5,113%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 49.115.350,94 19.328.421,214 2,5411 2,5411 2,5157 0,328% -16,764%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.234.414,41 1.293.742,536 2,5000 2,5000 2,4750 0,301% -18,057%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 162.824.754,43 21.471.188,293 7,5834 7,5834 7,5455 0,044% 3,152%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 7.929.268,26 2.847.416,264 2,7847 2,7847 2,7569 0,241% -6,249%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 30.958.822,39 2.377.678,299 13,0206 13,0206 12,9555 -0,007% 0,321%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 31.523.622,80 2.502.898,639 12,5948 12,5948 12,5318 0,047% -4,236%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.361.546,12 342.243,812 9,8221 9,9203 9,7730 0,126% 1,657%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 744.770,33 503.913,616 1,4780 1,4854 1,4632 0,688% -5,360%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 24.023.017,41 4.018.753,556 5,9777 5,9777 5,9179 0,258% -3,136%