Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 28/7/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 3.958.977,03 294.878,000 13,4258 13,4258 13,4258 -0,114% 4,826%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.732.223,02 563.396,090 11,9494 11,9494 11,9494 -0,018% 0,205%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.392.771,03 1.824.467,954 11,1774 11,1774 11,0656 0,013% 1,599%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 59.805.541,03 5.733.288,654 10,4313 10,4313 10,3270 -0,036% 2,963%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 48.861.937,47 4.713.190,920 10,3671 10,3671 10,2634 -0,026% 3,615%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 20.558.548,44 1.805.229,115 11,3883 11,3883 11,2744 -0,073% 5,841%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 89.479.698,24 9.006.967,672 9,9345 10,4312 9,9345 0,082% 5,380%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 16.231.808,95 2.731.658,118 5,9421 5,9421 5,9421 -0,093% 6,056%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 55.616.142,02 34.982.492,042 1,5898 1,5898 1,5739 -0,050% 5,383%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 59.650.363,40 4.424.745,911 13,4811 13,4811 13,3463 0,477% 14,038%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 113.490.268,06 7.180.481,668 15,8054 15,8054 15,8054 1,198% 27,805%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 126.474.659,55 20.146.758,057 6,2777 6,2777 6,2149 -0,265% 6,978%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.672.117,06 2.560.083,485 3,3874 3,3874 3,3535 0,086% 7,506%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 156.423.865,46 21.027.343,718 7,4391 7,4391 7,4391 0,061% 6,541%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 10.276.782,22 2.872.362,697 3,5778 3,5778 3,5420 0,104% 7,454%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 27.605.340,25 2.159.212,571 12,7849 12,7849 12,7849 0,014% 1,466%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.992.605,65 2.584.415,136 12,7660 12,7660 12,7022 -0,047% 3,279%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 18.068.313,11 1.258.701,519 14,3547 14,3547 14,2112 0,355% 12,034%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 927.491,92 146.512,393 6,3305 6,3305 6,2672 -0,038% 3,709%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 303.162,74 30.000,000 10,1054 10,2065 10,1054 0,623% 0,000%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 30.349.678,81 4.080.880,540 7,4370 7,4370 7,3626 0,304% 11,038%