Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 28/4/2016

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2015
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.008.306,67 294.878,000 6,8106 6,8106 6,8106 -0,160% -7,450%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.401.499,81 388.550,000 6,1807 6,1807 6,1807 0,201% 13,214%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.178.650,81 520.418,450 11,8725 11,8725 11,8131 0,041% 0,409%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.451.323,31 1.907.084,129 11,2482 11,2482 11,1357 -0,009% 0,155%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 55.595.140,71 5.144.911,941 10,8058 10,8058 10,6977 -0,166% -1,162%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 41.992.267,27 3.839.025,109 10,9383 10,9383 10,8289 -0,247% -1,684%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 17.263.720,80 1.373.423,609 12,5698 12,5698 12,4441 -0,485% -3,837%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 60.779.493,07 6.490.729,771 9,3640 9,8322 9,3640 0,310% -0,853%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.205.823,93 1.539.161,738 7,2805 7,2805 7,2441 -0,346% -2,023%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 28.326.479,60 33.607.597,847 0,8429 0,8429 0,8345 0,012% -7,353%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 36.829.857,78 4.321.853,548 8,5218 8,5218 8,4366 0,284% -9,125%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 88.995.761,81 6.203.291,723 14,3465 14,3465 14,2748 1,023% -1,923%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 49.901.689,27 19.384.224,008 2,5743 2,5743 2,5486 -0,560% -15,677%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.567.227,99 1.310.439,264 2,7222 2,7222 2,6950 0,107% -10,774%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 160.266.217,30 21.553.872,151 7,4356 7,4356 7,3984 0,127% 1,141%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 7.925.956,72 2.842.443,508 2,7884 2,7884 2,7605 0,108% -6,124%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 31.040.314,45 2.387.102,445 13,0033 13,0033 12,9383 -0,001% 0,188%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.140.510,85 2.512.044,413 12,7946 12,7946 12,7306 0,000% -2,717%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.385.371,00 358.463,642 9,4441 9,5385 9,3969 0,242% -2,255%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 732.776,69 503.291,571 1,4560 1,4633 1,4414 0,407% -6,768%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.792.744,37 4.028.776,892 5,9057 5,9057 5,8466 0,258% -4,302%