Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 29/1/2015

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2014
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.415.469,40 294.878,000 8,1914 8,1914 8,1914 3,097% -10,900%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 3.105.330,77 388.550,000 7,9921 7,9921 7,9921 -1,909% -1,417%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.686.638,19 560.210,653 11,9359 11,9359 11,8762 -0,029% 0,219%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.250.502,73 1.895.479,590 11,2111 11,2111 11,0990 -0,002% 0,171%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 61.842.419,02 5.717.902,176 10,8156 10,8156 10,7074 -0,092% 1,386%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 46.536.793,55 4.244.598,835 10,9638 10,9638 10,8542 -0,177% 2,363%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 19.050.727,55 1.498.867,262 12,7101 12,7101 12,5830 -0,430% 4,570%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 59.351.274,53 6.667.033,163 8,9022 9,3473 8,9022 -1,345% -3,714%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 17.910.432,74 2.474.367,347 7,2384 7,2384 7,2022 0,109% 9,119%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 33.607.023,08 34.073.748,702 0,9863 0,9863 0,9764 1,628% -2,395%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 37.693.941,83 4.074.019,652 9,2523 9,2523 9,1598 -3,142% -7,904%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 81.737.754,14 7.065.837,580 11,5680 11,5680 11,5102 -6,438% -6,535%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 72.740.118,27 19.946.967,668 3,6467 3,6467 3,6102 2,008% -9,994%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.360.517,60 2.587.245,304 3,2314 3,2314 3,1991 1,406% -0,192%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 128.195.978,70 17.632.974,417 7,2702 7,2702 7,2338 -0,581% -1,492%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.548.939,66 2.857.330,766 2,9919 2,9919 2,9620 -0,529% -2,155%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 28.288.941,88 2.199.554,545 12,8612 12,8612 12,7969 0,003% 0,086%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 33.487.581,91 2.530.133,066 13,2355 13,2355 13,1693 0,134% 3,761%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 14.714.091,43 1.259.087,858 11,6863 11,6863 11,5694 -1,603% -4,588%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 855.245,38 146.798,819 5,8260 5,8260 5,7677 1,213% 1,294%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 3.257.162,54 389.359,111 8,3654 8,4491 8,3236 -1,448% -5,372%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 744.232,98 503.291,571 1,4787 1,4861 1,4728 -2,576% -11,492%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 24.365.177,51 4.052.137,019 6,0129 6,0129 5,9528 -1,050% -4,448%