Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 21/5/2015

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2014
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.793.560,20 294.878,000 9,4736 9,4736 9,4736 0,625% 3,047%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 3.003.270,00 388.550,000 7,7294 7,7294 7,7294 -1,203% -4,658%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.619.720,34 553.515,535 11,9594 11,9594 11,8996 0,036% 0,417%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.978.110,99 1.957.527,305 11,2275 11,2275 11,1152 -0,005% 0,317%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 63.049.842,82 5.673.888,031 11,1123 11,1123 11,0012 0,050% 4,167%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 53.353.124,13 4.659.781,064 11,4497 11,4497 11,3352 0,090% 6,900%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 22.530.260,91 1.628.631,764 13,8339 13,8339 13,6956 0,197% 13,816%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 57.640.753,30 6.615.699,267 8,7127 9,1483 8,7127 -0,277% -5,764%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 18.070.270,96 2.484.397,081 7,2735 7,2735 7,2371 0,098% 9,648%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 36.974.153,30 33.946.782,464 1,0892 1,0892 1,0783 0,184% 7,788%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 42.337.358,17 4.387.837,134 9,6488 9,6488 9,5523 0,022% -3,958%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 92.022.694,58 7.617.843,350 12,0799 12,0799 12,0195 -0,750% -2,399%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 79.316.115,57 19.607.479,772 4,0452 4,0452 4,0047 0,582% -0,158%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 9.559.013,36 2.644.562,520 3,6146 3,6146 3,5785 0,216% 11,644%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 161.116.349,99 22.422.524,812 7,1855 7,1855 7,1496 -0,060% -2,640%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.989.391,00 2.877.089,823 3,1245 3,1245 3,0933 0,112% 2,181%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 32.712.028,31 2.534.420,273 12,9071 12,9071 12,8426 0,010% 0,444%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 34.995.842,91 2.519.352,680 13,8908 13,8908 13,8213 0,101% 8,898%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό 967 15.095.711,08 1.259.087,858 11,9894 11,9894 11,8695 -0,171% -2,113%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 739.905,02 111.372,449 6,6435 6,6435 6,5771 0,823% 15,507%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.578.758,77 428.198,210 8,3577 8,4413 8,3159 -0,147% -5,459%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 784.962,48 503.291,571 1,5597 1,5675 1,5441 0,116% -6,644%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 24.881.024,50 4.038.883,959 6,1604 6,1604 6,0988 -0,104% -2,104%