Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 8/12/2016

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2015
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.244.419,02 294.878,000 7,6113 7,6113 7,6113 1,244% 3,431%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.027.086,36 388.550,000 5,2171 5,2171 5,2171 0,233% -4,437%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.811.172,76 492.446,743 11,8006 11,8006 11,7416 -0,020% -0,200%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.377.438,09 1.902.414,460 11,2370 11,2370 11,1246 0,023% 0,055%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 56.820.222,24 5.112.497,667 11,1140 11,1140 11,0029 0,471% 1,657%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 43.884.859,04 3.810.832,125 11,5158 11,5158 11,4006 0,820% 3,507%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 18.538.797,52 1.338.538,297 13,8500 13,8500 13,7115 1,630% 5,957%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 62.888.530,36 6.332.409,533 9,9312 10,4278 9,9312 0,054% 5,152%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.311.649,41 1.503.328,564 7,5244 7,5244 7,4868 -0,534% 1,260%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 31.428.355,52 33.080.851,613 0,9500 0,9500 0,9405 0,839% 4,419%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 40.278.752,24 4.230.201,860 9,5217 9,5217 9,4265 0,830% 1,538%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 102.391.136,35 6.110.601,900 16,7563 16,7563 16,6725 0,053% 14,551%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 54.787.011,79 19.071.288,732 2,8727 2,8727 2,8440 1,412% -5,903%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.420.971,58 1.263.781,691 2,7069 2,7069 2,6798 1,553% -11,275%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 163.276.938,62 21.504.320,466 7,5928 7,5928 7,5548 0,104% 3,280%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.459.001,39 2.838.267,545 2,9803 2,9803 2,9505 0,645% 0,337%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 30.502.530,35 2.337.011,179 13,0519 13,0519 12,9866 0,018% 0,563%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.235.920,68 2.474.106,637 13,0293 13,0293 12,9642 0,778% -0,932%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.969.328,27 285.718,318 10,3925 10,4964 10,3405 0,087% 7,561%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 822.647,15 503.913,616 1,6325 1,6407 1,6162 0,840% 4,534%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 25.555.268,43 4.013.777,169 6,3669 6,3669 6,3032 0,388% 3,171%