Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 3/7/2015

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2014
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.584.493,02 555.001,208 11,8639 11,8639 11,8046 0,008% -0,385%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.747.158,84 1.940.779,577 11,2054 11,2054 11,0933 0,021% 0,120%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 62.401.939,84 5.672.788,702 11,0002 11,0002 10,8902 -0,044% 3,116%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 52.363.008,09 4.649.616,659 11,2618 11,2618 11,1492 -0,143% 5,145%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 21.546.528,10 1.610.286,715 13,3806 13,3806 13,2468 -0,346% 10,087%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 52.151.819,24 6.595.122,116 7,9076 8,3030 7,9076 -0,314% -14,472%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 17.625.436,12 2.444.155,650 7,2113 7,2113 7,1752 -0,264% 8,710%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 35.445.885,12 33.936.927,697 1,0445 1,0445 1,0341 -0,010% 3,365%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 37.042.521,69 4.376.383,992 8,4642 8,4642 8,3796 0,101% -15,749%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 74.739.213,32 7.621.161,931 9,8068 9,8068 9,7578 0,159% -20,765%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 74.597.799,31 19.611.702,011 3,8037 3,8037 3,7657 -0,032% -6,119%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.771.028,70 2.573.364,245 3,4084 3,4084 3,3743 -0,403% 5,276%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 154.821.997,10 22.278.489,033 6,9494 6,9494 6,9147 0,066% -5,839%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.236.461,42 2.845.894,423 2,8942 2,8942 2,8653 -0,128% -5,350%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 32.628.504,68 2.525.780,970 12,9182 12,9182 12,8536 0,000% 0,530%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 33.754.919,18 2.518.545,651 13,4025 13,4025 13,3355 -0,272% 5,070%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό 967 13.816.320,29 1.259.087,858 10,9733 10,9733 10,8636 0,037% -10,409%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 697.028,03 112.069,483 6,2196 6,2196 6,1574 -0,263% 8,137%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.271.779,57 448.915,786 7,2882 7,3611 7,2518 -0,177% -17,557%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 688.363,54 503.291,571 1,3677 1,3745 1,3540 0,095% -18,136%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.094.207,51 4.037.121,756 5,7205 5,7205 5,6633 0,021% -9,095%