Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 24/11/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 3.236.796,86 294.878,000 10,9767 10,9767 10,9767 -0,490% -14,296%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 3.316.636,56 388.550,000 8,5359 8,5359 8,5359 -0,451% 15,469%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.548.648,01 547.900,377 11,9523 11,9523 11,8925 0,018% 0,229%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.193.147,92 1.803.559,126 11,1963 11,1963 11,0843 0,033% 1,771%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 60.831.586,60 5.722.912,095 10,6295 10,6295 10,5232 0,136% 4,920%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 45.279.444,57 4.239.568,949 10,6802 10,6802 10,5734 0,077% 6,744%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 18.181.091,15 1.508.394,553 12,0533 12,0533 11,9328 0,018% 12,022%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 65.475.989,22 6.776.395,206 9,6624 10,1455 9,6624 0,385% 2,494%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 7.315.680,61 1.127.667,112 6,4874 6,4874 6,4550 0,144% 15,789%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 41.000.645,47 34.299.244,377 1,1954 1,1954 1,1834 -0,234% -20,761%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 47.245.254,03 4.137.379,580 11,4191 11,4191 11,3049 1,631% -3,405%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 96.166.478,46 7.108.485,526 13,5284 13,5284 13,4608 4,412% 9,393%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 98.065.013,19 19.815.497,312 4,9489 4,9489 4,8994 -0,403% -15,666%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 9.047.727,62 2.570.686,633 3,5196 3,5196 3,4844 0,162% 11,701%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 131.310.686,24 17.641.078,368 7,4435 7,4435 7,4063 0,245% 6,604%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.521.016,02 2.889.581,928 3,2949 3,2949 3,2620 0,629% -1,042%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.466.509,33 2.293.200,541 12,8495 12,8495 12,7853 0,009% 1,979%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.739.035,05 2.543.871,148 12,8698 12,8698 12,8055 0,354% 4,119%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 16.476.275,35 1.259.087,858 13,0859 13,0859 12,9550 1,112% 2,132%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 895.513,97 147.464,091 6,0728 6,0728 6,0121 0,271% -0,513%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 1.979.444,30 210.326,930 9,4113 9,5054 9,3642 0,691% -5,887%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 978.496,05 503.291,571 1,9442 1,9539 1,9364 1,113% -8,132%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 27.375.292,65 4.062.135,659 6,7391 6,7391 6,6717 0,864% 0,618%