Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 20/1/2017

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2016
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.204.608,01 294.878,000 7,4763 7,4763 7,4763 -0,530% -1,158%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 1.991.572,82 388.550,000 5,1257 5,1257 5,1257 0,894% -2,674%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.775.007,34 489.404,769 11,8001 11,8001 11,7411 0,034% 0,003%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.306.123,78 1.894.065,179 11,2489 11,2489 11,1364 -0,016% -0,093%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 56.936.231,27 5.105.054,409 11,1529 11,1529 11,0414 -0,040% 0,003%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 44.045.298,59 3.806.164,439 11,5721 11,5721 11,4564 -0,084% 0,020%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 18.682.141,63 1.337.673,633 13,9661 13,9661 13,8264 -0,153% 0,022%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 62.627.513,56 6.291.487,817 9,9543 10,4520 9,9543 0,011% 0,382%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.199.227,99 1.472.891,641 7,6036 7,6036 7,5656 0,437% -0,872%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 31.384.471,60 32.972.646,123 0,9518 0,9518 0,9423 -0,439% 0,443%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 39.089.177,98 4.223.052,086 9,2561 9,2561 9,1635 -0,170% -0,541%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 99.740.198,97 6.094.218,828 16,3664 16,3664 16,2846 -0,012% 0,422%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 53.386.152,98 19.014.485,180 2,8077 2,8077 2,7796 -0,369% -1,043%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.473.349,42 1.258.232,903 2,7605 2,7605 2,7329 -0,112% -0,033%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 161.992.530,24 21.350.953,644 7,5871 7,5871 7,5492 -0,066% -0,266%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.381.605,70 2.833.348,012 2,9582 2,9582 2,9286 -0,051% -0,350%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 30.434.700,69 2.331.161,784 13,0556 13,0556 12,9903 0,002% 0,030%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.561.472,92 2.456.557,359 13,2549 13,2549 13,1886 0,118% -0,014%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.865.975,36 275.185,147 10,4147 10,5188 10,3626 0,070% 0,382%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 797.174,56 503.913,616 1,5820 1,5899 1,5662 -0,227% -0,616%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 22.013.496,77 3.509.661,164 6,2723 6,2723 6,2096 -0,112% -0,343%