Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 18/8/2017

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2016
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.436.701,32 458.859,605 11,8483 11,8483 11,7891 -0,002% 0,411%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 18.935.952,05 1.676.407,212 11,2956 11,2956 11,1826 0,005% 0,322%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 56.242.433,48 5.076.164,925 11,0797 11,0797 10,9689 -0,237% -0,654%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 19.157.894,58 1.675.560,793 11,4337 11,4337 11,3194 -0,389% -1,176%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 22.886.651,65 1.679.200,491 13,6295 13,6295 13,4932 -0,754% -2,389%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 8.434.229,28 839.884,198 10,0421 10,0421 9,9919 0,025% 1,268%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 10.004.766,49 1.424.427,969 7,0237 7,0237 6,9886 -0,399% -8,432%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 40.711.269,79 32.712.909,448 1,2445 1,2445 1,2321 -0,416% 31,332%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 45.317.813,98 4.142.780,549 10,9390 10,9390 10,8296 -0,561% 17,543%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 99.772.897,23 5.504.303,921 18,1263 18,1263 18,0357 -0,074% 11,221%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 63.558.778,33 17.755.433,665 3,5797 3,5797 3,5439 -0,930% 26,166%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.891.922,69 1.247.016,408 3,1210 3,1210 3,0898 -0,434% 13,022%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 172.423.820,62 22.244.397,398 7,7513 7,7513 7,7125 -0,018% 1,893%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.416.099,40 2.848.304,400 3,3059 3,3059 3,2728 -0,368% 11,362%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.761.214,22 2.274.054,791 13,0873 13,0873 13,0219 0,001% 0,273%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 33.543.442,15 2.451.838,418 13,6809 13,6809 13,6125 -0,245% 3,200%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.735.775,88 248.679,818 11,0012 11,1112 10,9462 -0,025% 6,035%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 931.483,58 503.163,083 1,8513 1,8606 1,8328 -0,575% 16,302%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 24.149.340,54 3.420.046,008 7,0611 7,0611 6,9905 -0,280% 12,190%