Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 22/9/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 3.697.383,84 294.878,000 12,5387 12,5387 12,5387 -1,354% -2,100%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 3.164.071,87 388.550,000 8,1433 8,1433 8,1433 -0,837% 10,158%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.577.892,73 549.637,883 11,9677 11,9677 11,9677 0,026% 0,358%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.397.557,98 1.820.229,759 11,2060 11,2060 11,0939 0,004% 1,859%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 60.382.767,27 5.724.874,863 10,5474 10,5474 10,4419 -0,114% 4,109%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 49.531.314,42 4.696.491,508 10,5465 10,5465 10,4410 -0,274% 5,408%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 21.019.120,79 1.794.287,327 11,7145 11,7145 11,5974 -0,626% 8,873%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 69.980.271,18 6.997.085,893 10,0013 10,5014 10,0013 -0,036% 6,089%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 17.111.603,83 2.754.561,593 6,2121 6,2121 6,2121 0,165% 10,875%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 50.590.264,13 34.793.434,663 1,4540 1,4540 1,4395 -0,069% -3,619%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 57.092.152,25 4.328.905,273 13,1886 13,1886 13,0567 -0,636% 11,564%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 115.001.743,99 7.152.508,637 16,0785 16,0785 16,0785 0,191% 30,013%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 116.391.726,71 19.909.258,915 5,8461 5,8461 5,7876 -0,952% -0,377%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.947.808,04 2.565.204,408 3,4881 3,4881 3,4532 -0,627% 10,702%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 149.343.361,40 19.839.669,663 7,5275 7,5275 7,5275 0,084% 7,807%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 10.173.198,83 2.875.286,106 3,5382 3,5382 3,5028 -0,397% 6,265%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.644.907,12 2.311.608,953 12,8244 12,8244 12,8244 0,013% 1,779%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 33.220.726,84 2.561.141,803 12,9711 12,9711 12,9062 -0,255% 4,938%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 17.950.160,20 1.258.701,519 14,2609 14,2609 14,1183 -0,159% 11,302%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 967.029,71 145.077,543 6,6656 6,6656 6,5989 -2,414% 9,199%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 595.480,04 58.470,052 10,1844 10,2862 10,1844 0,079% 1,844%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 29.951.195,58 4.075.722,583 7,3487 7,3487 7,2752 -0,250% 9,720%