Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/10/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 3.237.607,43 294.878,000 10,9795 10,9795 10,9795 -0,368% -14,274%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 3.168.325,20 388.550,000 8,1542 8,1542 8,1542 1,572% 10,305%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.520.876,02 545.110,384 11,9625 11,9625 11,9625 -0,020% 0,315%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.145.659,56 1.801.591,651 11,1821 11,1821 11,0703 -0,016% 1,642%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 59.784.400,08 5.722.195,214 10,4478 10,4478 10,3433 0,144% 3,126%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 43.997.131,56 4.242.780,865 10,3699 10,3699 10,2662 0,246% 3,643%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 17.292.357,08 1.517.161,632 11,3978 11,3978 11,2838 0,501% 5,930%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 66.545.336,49 6.882.506,498 9,6688 10,1522 9,6688 0,173% 2,562%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 12.213.244,36 1.914.236,900 6,3802 6,3802 6,3802 -0,027% 13,875%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 42.358.038,01 34.543.876,261 1,2262 1,2262 1,2139 -1,224% -18,719%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 50.026.175,78 4.317.830,443 11,5860 11,5860 11,4701 -0,600% -1,993%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 99.302.377,04 7.180.081,361 13,8303 13,8303 13,8303 -1,221% 11,834%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 99.730.941,10 19.883.875,155 5,0157 5,0157 4,9655 -0,530% -14,528%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.665.232,04 2.569.087,901 3,3729 3,3729 3,3392 0,925% 7,046%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 141.095.388,48 19.004.602,811 7,4243 7,4243 7,4243 -0,053% 6,329%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.413.824,95 2.873.447,440 3,2761 3,2761 3,2433 -0,003% -1,607%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.248.062,32 2.278.905,145 12,8343 12,8343 12,8343 -0,006% 1,858%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 31.888.210,58 2.547.466,829 12,5176 12,5176 12,4550 0,630% 1,269%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 16.577.938,70 1.258.701,519 13,1707 13,1707 13,0390 -0,381% 2,793%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 871.657,50 145.516,872 5,9901 5,9901 5,9302 1,966% -1,868%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 888.749,78 93.148,719 9,5412 9,6366 9,5412 -0,412% -4,588%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 27.580.781,24 4.065.937,046 6,7834 6,7834 6,7156 -0,369% 1,280%