Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 30/10/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.968.697,25 294.878,000 10,0675 10,0675 10,0675 -2,769% -21,395%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 3.146.364,03 388.550,000 8,0977 8,0977 8,0977 0,883% 9,541%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.549.633,84 548.412,663 11,9429 11,9429 11,9429 -0,095% 0,150%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.167.436,05 1.803.559,126 11,1820 11,1820 11,0702 0,002% 1,641%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 60.007.735,21 5.718.595,644 10,4934 10,4934 10,3885 0,158% 3,576%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 44.296.707,31 4.242.280,389 10,4417 10,4417 10,3373 0,246% 4,361%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 17.547.403,93 1.516.739,427 11,5692 11,5692 11,4535 0,581% 7,522%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 66.133.228,66 6.877.746,311 9,6155 10,0963 9,6155 -0,659% 1,996%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 7.127.420,76 1.116.036,921 6,3864 6,3864 6,3864 1,131% 13,986%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 38.074.220,04 34.540.837,868 1,1023 1,1023 1,0913 -3,009% -26,932%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 47.441.987,09 4.317.217,056 10,9890 10,9890 10,8791 -2,247% -7,043%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 96.287.502,47 7.181.243,408 13,4082 13,4082 13,4082 -2,292% 8,421%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 90.500.860,92 19.881.794,726 4,5519 4,5519 4,5064 -2,986% -22,431%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.690.337,17 2.569.593,706 3,3820 3,3820 3,3482 0,610% 7,334%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 130.991.340,89 17.643.928,547 7,4242 7,4242 7,4242 -0,077% 6,327%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.191.209,16 2.888.849,720 3,1816 3,1816 3,1498 -1,147% -4,445%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.324.535,32 2.284.425,864 12,8367 12,8367 12,8367 -0,006% 1,877%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 31.818.874,87 2.545.947,835 12,4979 12,4979 12,4354 0,221% 1,110%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 16.130.387,22 1.258.701,519 12,8151 12,8151 12,6869 -1,324% 0,018%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 889.991,37 145.731,861 6,1070 6,1070 6,0459 0,996% 0,048%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 1.051.900,06 111.715,768 9,4159 9,5101 9,4159 -1,616% -5,841%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 26.736.780,03 4.065.937,046 6,5758 6,5758 6,5100 -1,378% -1,820%