Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 30/8/2016

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2015
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 1.969.045,13 294.878,000 6,6775 6,6775 6,6775 0,462% -9,258%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.940.270,84 500.692,060 11,8641 11,8641 11,8048 0,007% 0,337%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.441.062,66 1.902.956,479 11,2672 11,2672 11,1545 -0,011% 0,324%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 56.082.623,05 5.131.913,258 10,9282 10,9282 10,8189 0,066% -0,042%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 42.731.786,53 3.831.111,683 11,1539 11,1539 11,0424 0,146% 0,254%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 17.748.197,22 1.364.678,734 13,0054 13,0054 12,8753 0,263% -0,505%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 62.853.724,13 6.427.905,329 9,7783 10,2672 9,7783 -0,052% 3,533%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.298.720,41 1.506.559,517 7,4997 7,4997 7,4622 -0,131% 0,927%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 29.171.516,89 33.380.154,503 0,8739 0,8739 0,8652 0,529% -3,946%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 36.006.643,43 4.264.754,627 8,4428 8,4428 8,3584 0,030% -9,968%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 95.039.536,27 6.196.717,810 15,3371 15,3371 15,2604 -0,258% 4,849%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 47.669.872,55 19.268.461,837 2,4740 2,4740 2,4493 0,569% -18,962%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.224.812,09 1.289.318,840 2,5012 2,5012 2,4762 0,843% -18,018%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 163.309.735,94 21.449.420,333 7,6137 7,6137 7,5756 0,024% 3,564%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 7.916.337,07 2.847.416,264 2,7802 2,7802 2,7524 0,271% -6,400%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 30.865.161,01 2.368.671,615 13,0306 13,0306 12,9654 0,000% 0,398%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 31.800.674,41 2.500.077,898 12,7199 12,7199 12,6563 0,536% -3,285%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.375.549,90 340.204,323 9,9221 10,0213 9,8725 0,006% 2,692%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 730.221,62 503.913,616 1,4491 1,4563 1,4346 0,035% -7,210%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.940.376,08 4.018.585,373 5,9574 5,9574 5,8978 0,020% -3,465%