Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 16/4/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 3.965.058,05 294.878,000 13,4464 13,4464 13,4464 2,612% 4,987%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.986.153,94 388.550,000 7,6854 7,6854 7,6854 0,706% 3,964%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.868.054,84 574.795,326 11,9487 11,9487 11,9487 -0,017% 0,199%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.299.566,73 1.824.689,941 11,1249 11,1249 11,0137 0,013% 1,122%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 58.474.046,13 5.744.175,542 10,1797 10,1797 10,0779 0,188% 0,480%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 47.424.658,32 4.741.403,853 10,0022 10,0022 9,9022 0,378% -0,032%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 21.529.486,49 2.021.571,449 10,6499 10,6499 10,5434 0,837% -1,021%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 90.660.307,78 9.371.226,066 9,6743 10,1580 9,6743 0,073% 2,620%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 15.653.710,27 2.744.716,232 5,7032 5,7032 5,7032 -0,346% 1,792%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 57.056.726,94 35.134.517,647 1,6240 1,6240 1,6078 3,472% 7,650%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 60.961.974,33 4.560.912,430 13,3662 13,3662 13,2325 1,031% 13,066%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 131.095.494,26 8.396.633,202 15,6129 15,6129 15,6129 -0,048% 26,249%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 127.526.538,57 20.455.091,754 6,2345 6,2345 6,1722 3,012% 6,242%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 7.984.788,69 2.547.505,116 3,1344 3,1344 3,1031 0,629% -0,524%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 159.546.146,06 21.896.920,716 7,2862 7,2862 7,2862 -0,051% 4,351%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 10.151.488,21 2.872.316,166 3,5343 3,5343 3,4990 1,072% 6,148%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.021.250,65 2.283.842,925 12,7072 12,7072 12,7072 0,012% 0,849%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.693.683,15 2.602.340,753 12,5632 12,5632 12,5004 0,757% 1,638%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 17.845.946,53 1.257.640,021 14,1900 14,1900 14,0481 0,558% 10,749%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 883.486,27 138.747,620 6,3676 6,3676 6,3039 2,411% 4,317%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 30.118.627,79 4.100.618,415 7,3449 7,3449 7,2715 0,703% 9,663%