Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/3/2017

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2016
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.187.291,17 294.878,000 7,4176 7,4176 7,4176 -0,112% -1,934%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.164.320,47 388.550,000 5,5702 5,5702 5,5702 -0,449% 5,767%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.419.189,69 459.147,294 11,8027 11,8027 11,7437 -0,020% 0,025%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 18.839.417,99 1.678.309,303 11,2252 11,2252 11,1129 0,000% -0,304%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 57.149.646,61 5.100.638,443 11,2044 11,2044 11,0924 0,097% 0,465%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 17.515.581,18 1.500.586,052 11,6725 11,6725 11,5558 0,180% 0,888%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 23.975.779,60 1.685.980,133 14,2207 14,2207 14,0785 0,488% 1,845%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 61.727.110,17 6.220.727,978 9,9228 10,4189 9,9228 0,026% 0,065%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.025.030,56 1.466.801,340 7,5164 7,5164 7,4788 0,127% -2,009%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 32.479.182,32 32.733.822,638 0,9922 0,9922 0,9823 0,040% 4,707%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 38.739.560,58 4.197.592,254 9,2290 9,2290 9,1367 0,147% -0,832%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 98.097.893,06 6.064.983,382 16,1745 16,1745 16,0936 0,131% -0,755%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 53.292.488,15 18.931.855,583 2,8150 2,8150 2,7869 0,036% -0,786%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.570.684,14 1.251.695,973 2,8527 2,8527 2,8242 0,646% 3,306%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 161.502.436,89 21.321.298,761 7,5747 7,5747 7,5368 -0,045% -0,429%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.368.217,03 2.819.695,467 2,9678 2,9678 2,9381 0,250% -0,027%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 30.409.606,72 2.327.678,186 13,0644 13,0644 12,9991 0,006% 0,097%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 33.260.975,90 2.457.791,922 13,5329 13,5329 13,4652 0,471% 2,084%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.562.351,35 248.221,627 10,3228 10,4260 10,2712 -0,099% -0,504%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 787.986,65 503.913,616 1,5637 1,5715 1,5481 0,115% -1,765%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 21.689.050,85 3.473.186,094 6,2447 6,2447 6,1823 0,072% -0,782%