Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 19/11/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 3.122.400,79 294.878,000 10,5888 10,5888 10,5888 4,161% -17,325%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 3.197.941,84 388.550,000 8,2305 8,2305 8,2305 0,406% 11,337%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.541.643,61 547.565,560 11,9468 11,9468 11,8871 -0,001% 0,183%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.179.006,70 1.803.559,126 11,1884 11,1884 11,0765 -0,011% 1,699%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 60.497.156,40 5.722.912,095 10,5710 10,5710 10,4653 -0,078% 4,342%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 44.852.824,50 4.239.568,949 10,5796 10,5796 10,4738 -0,109% 5,739%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 17.856.968,63 1.508.394,553 11,8384 11,8384 11,7200 -0,326% 10,024%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 65.037.694,99 6.781.888,179 9,5899 10,0694 9,5899 -0,077% 1,725%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 7.205.322,29 1.124.734,154 6,4062 6,4062 6,3742 -0,369% 14,339%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 39.880.841,56 34.302.638,018 1,1626 1,1626 1,1510 2,821% -22,935%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 45.493.047,69 4.136.529,708 10,9979 10,9979 10,8879 1,571% -6,968%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 91.818.524,62 7.110.090,392 12,9138 12,9138 12,8492 -0,685% 4,423%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 94.661.904,57 19.822.019,279 4,7756 4,7756 4,7278 3,568% -18,619%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.888.429,86 2.569.529,226 3,4592 3,4592 3,4246 -0,098% 9,785%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 130.533.852,16 17.639.731,622 7,4000 7,4000 7,3630 -0,364% 5,981%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.319.717,93 2.892.118,382 3,2225 3,2225 3,1903 1,047% -3,217%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.427.187,64 2.290.561,020 12,8472 12,8472 12,7830 0,005% 1,960%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.249.919,30 2.544.371,148 12,6750 12,6750 12,6116 0,006% 2,543%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 16.125.049,58 1.258.701,519 12,8109 12,8109 12,6828 0,632% -0,015%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 866.584,24 147.464,091 5,8766 5,8766 5,8178 -1,335% -3,727%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 1.720.995,36 184.340,198 9,3360 9,4294 9,2893 -0,243% -6,640%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 945.108,23 503.291,571 1,8779 1,8873 1,8704 1,734% -11,265%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 26.836.633,33 4.063.137,356 6,6049 6,6049 6,5389 0,908% -1,386%