Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 11/2/2016

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2015
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 1.527.337,68 294.878,000 5,1796 5,1796 5,1796 -1,866% -29,614%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 1.886.791,78 388.550,000 4,8560 4,8560 4,8560 -1,933% -11,051%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.274.524,17 528.278,767 11,8773 11,8773 11,8179 0,035% 0,449%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.527.606,46 1.918.587,672 11,2205 11,2205 11,1083 -0,046% -0,092%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 54.153.954,01 5.158.479,375 10,4980 10,4980 10,3930 -0,379% -3,977%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 39.846.387,15 3.849.869,472 10,3501 10,3501 10,2466 -0,796% -6,970%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 15.464.046,92 1.376.306,827 11,2359 11,2359 11,1235 -1,761% -14,042%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 57.848.311,31 6.514.401,837 8,8801 9,3241 8,8801 -0,912% -5,977%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.797.160,52 1.619.836,765 7,2829 7,2829 7,2465 -1,155% -1,990%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 24.121.419,63 33.696.302,132 0,7158 0,7158 0,7086 -1,010% -21,323%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 30.151.840,37 4.336.465,851 6,9531 6,9531 6,8836 -1,927% -25,853%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 77.779.391,63 6.538.264,461 11,8960 11,8960 11,8365 -2,227% -18,675%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 39.938.896,64 19.498.916,605 2,0483 2,0483 2,0278 -1,296% -32,906%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 6.077.016,74 2.651.432,620 2,2920 2,2920 2,2691 -4,197% -24,875%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 155.774.679,21 21.711.504,777 7,1748 7,1748 7,1389 -0,260% -2,406%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 7.010.429,23 2.818.770,936 2,4871 2,4871 2,4622 -1,560% -16,268%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 30.786.198,80 2.370.441,743 12,9875 12,9875 12,9226 0,001% 0,066%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 29.819.113,33 2.511.139,386 11,8747 11,8747 11,8153 -1,874% -9,711%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό 967 13.428.067,32 1.258.647,858 10,6686 10,6686 10,5619 -0,954% -13,512%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.209.898,73 364.860,275 8,7976 8,8856 8,7536 -1,078% -8,946%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 580.163,51 503.291,571 1,1527 1,1585 1,1412 -2,520% -26,189%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 21.395.394,76 4.029.931,580 5,3091 5,3091 5,2560 -0,939% -13,970%