Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 25/11/2015

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2014
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.131.901,95 294.878,000 7,2298 7,2298 7,2298 -0,621% -21,360%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.346.887,94 388.550,000 6,0401 6,0401 6,0401 0,299% -25,495%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.479.850,34 547.503,371 11,8353 11,8353 11,7761 -0,005% -0,626%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.651.829,02 1.925.811,650 11,2430 11,2430 11,1306 0,041% 0,456%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 61.434.476,60 5.555.514,007 11,0583 11,0583 10,9477 0,139% 3,661%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 50.600.824,97 4.462.586,515 11,3389 11,3389 11,2255 0,278% 5,865%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 21.759.832,87 1.606.847,501 13,5419 13,5419 13,4065 0,609% 11,414%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 61.999.382,29 6.557.696,465 9,4544 9,9271 9,4544 -0,015% 2,258%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 18.650.358,27 2.433.379,707 7,6644 7,6644 7,6261 0,584% 15,541%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 33.175.932,32 33.823.264,670 0,9809 0,9809 0,9711 -0,275% -2,929%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 42.456.060,06 4.361.262,595 9,7348 9,7348 9,6375 0,317% -3,102%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 109.461.147,08 7.063.040,871 15,4977 15,4977 15,4202 0,943% 25,216%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 60.624.256,26 19.547.740,942 3,1013 3,1013 3,0703 -0,638% -23,455%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.119.275,72 2.572.338,169 3,1564 3,1564 3,1248 0,574% -2,508%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 162.237.945,51 21.994.900,106 7,3762 7,3762 7,3393 0,122% -0,056%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.571.097,17 2.822.017,364 3,0372 3,0372 3,0068 0,383% -0,674%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 31.938.814,54 2.462.857,740 12,9682 12,9682 12,9034 0,003% 0,919%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 33.965.054,16 2.508.707,065 13,5389 13,5389 13,4712 0,845% 6,139%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό 967 15.780.506,57 1.258.647,858 12,5377 12,5377 12,4123 0,238% 2,364%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 297.234,40 54.780,154 5,4260 5,4260 5,3717 1,279% -5,661%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.862.046,67 408.602,139 9,4519 9,5464 9,4046 0,059% 6,918%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 808.917,81 503.291,571 1,6073 1,6153 1,5912 0,406% -3,795%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 25.206.563,11 4.029.830,380 6,2550 6,2550 6,1925 0,157% -0,601%