Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 19/04/2018

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2017
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.147.771,30 439.113,386 11,7231 11,7231 11,6645 -0,019% -0,594%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 15.220.277,80 1.348.774,570 11,2845 11,2845 11,1717 -0,042% 0,034%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 75.650.204,12 6.529.053,824 11,5867 11,5867 11,4708 -0,036% -1,126%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 7.903.521,36 564.996,424 13,9886 13,9886 13,8487 -0,040% -2,066%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 61.736.539,49 5.999.026,412 10,2911 10,2911 10,2396 -0,340% 0,439%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.614.724,95 406.329,999 6,4350 6,4350 6,4028 -0,092% -5,189%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 43.861.851,14 32.827.265,726 1,3361 1,3361 1,3227 0,731% 6,965%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 50.959.417,73 4.123.531,240 12,3582 12,3582 12,2346 0,131% 2,839%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 110.007.442,94 4.909.823,338 22,4056 22,4056 22,2936 -0,393% 0,860%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 61.953.658,23 17.336.153,657 3,5737 3,5737 3,5380 0,722% 4,942%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 175.765.228,95 22.466.139,060 7,8236 7,8236 7,7845 -0,179% -0,343%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 10.069.942,40 2.851.095,603 3,5320 3,5320 3,4967 0,119% 1,259%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 25.480.145,40 1.942.920,069 13,1144 13,1144 13,0488 0,002% 0,115%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 51.930.502,29 3.779.201,801 13,7411 13,7411 13,6724 -0,026% -0,431%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.772.991,48 240.023,420 11,5530 11,5530 11,4952 -0,073% 0,744%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 767.852,51 370.797,699 2,0708 2,0812 2,0501 0,189% 2,065%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 25.873.872,25 3.380.161,643 7,6546 7,6546 7,5781 0,114% 1,532%