Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 23/2/2017

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2016
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.230.293,30 294.878,000 7,5634 7,5634 7,5634 0,377% -0,007%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.222.047,47 388.550,000 5,7188 5,7188 5,7188 0,927% 8,588%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.427.333,08 459.404,801 11,8138 11,8138 11,7547 0,070% 0,119%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.359.362,95 1.901.797,757 11,2311 11,2311 11,1188 0,012% -0,251%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 57.498.737,68 5.102.617,606 11,2685 11,2685 11,1558 -0,074% 1,039%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 39.873.341,48 3.377.159,611 11,8068 11,8068 11,6887 -0,074% 2,048%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 24.400.605,34 1.685.695,592 14,4751 14,4751 14,3303 -0,176% 3,667%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 62.025.952,33 6.260.533,386 9,9075 10,4029 9,9075 -0,015% -0,090%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.169.923,13 1.452.994,986 7,6875 7,6875 7,6491 -0,332% 0,222%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 31.948.808,21 32.838.942,462 0,9729 0,9729 0,9632 0,175% 2,670%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 38.973.957,61 4.208.192,058 9,2614 9,2614 9,1688 -0,105% -0,484%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 97.667.742,13 6.063.000,211 16,1088 16,1088 16,0283 -0,334% -1,159%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 54.083.118,29 18.978.093,170 2,8498 2,8498 2,8213 0,391% 0,441%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.432.033,86 1.257.276,528 2,7297 2,7297 2,7024 -0,106% -1,148%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 162.267.885,15 21.319.703,166 7,6112 7,6112 7,5731 0,114% 0,051%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.340.946,49 2.823.146,075 2,9545 2,9545 2,9250 -0,027% -0,475%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 30.540.398,03 2.339.251,851 13,0556 13,0556 12,9903 0,001% 0,030%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.743.411,96 2.457.779,991 13,3224 13,3224 13,2558 -0,062% 0,496%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.662.172,18 258.227,580 10,3094 10,4125 10,2579 0,028% -0,633%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 792.404,13 503.913,616 1,5725 1,5804 1,5568 -0,102% -1,213%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 21.790.589,86 3.480.773,269 6,2603 6,2603 6,1977 -0,011% -0,534%