Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 18/12/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.863.130,12 294.878,000 9,7095 9,7095 9,7095 1,445% -24,190%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 3.110.993,06 388.550,000 8,0067 8,0067 8,0067 4,085% 8,310%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.480.311,43 544.226,050 11,9074 11,9074 11,8479 -0,003% -0,148%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.187.107,90 1.805.345,223 11,1819 11,1819 11,0701 0,032% 1,640%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 60.701.809,61 5.727.966,653 10,5974 10,5974 10,4914 0,646% 4,603%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 45.027.655,50 4.247.281,092 10,6015 10,6015 10,4955 1,104% 5,958%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 17.883.371,84 1.502.545,653 11,9020 11,9020 11,7830 2,366% 10,615%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 62.982.953,25 6.720.112,901 9,3723 9,8409 9,3723 0,711% -0,583%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 12.466.097,24 1.905.334,222 6,5427 6,5427 6,5100 1,046% 16,776%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 36.255.498,36 34.212.185,247 1,0597 1,0597 1,0491 1,261% -29,756%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 43.007.935,06 4.116.239,123 10,4484 10,4484 10,3439 1,440% -11,616%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 90.993.531,68 7.076.591,613 12,8584 12,8584 12,7941 2,099% 3,975%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 85.070.132,68 19.730.185,123 4,3117 4,3117 4,2686 1,278% -26,524%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.609.891,17 2.607.794,209 3,3016 3,3016 3,2686 2,182% 4,783%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 130.328.478,19 17.641.256,303 7,3877 7,3877 7,3508 0,123% 5,805%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.887.667,05 2.848.581,928 3,1200 3,1200 3,0888 1,302% -6,295%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 28.947.789,17 2.252.577,766 12,8510 12,8510 12,7867 0,002% 1,990%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.638.678,07 2.556.824,228 12,7653 12,7653 12,7015 1,699% 3,273%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 15.798.701,20 1.259.087,858 12,5477 12,5477 12,4222 0,974% -2,069%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 822.805,89 147.190,805 5,5901 5,5901 5,5342 2,638% -8,421%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 2.989.275,69 330.591,116 9,0422 9,1326 8,9970 0,964% -9,578%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 889.624,38 503.291,571 1,7676 1,7764 1,7605 2,079% -16,477%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 26.201.351,93 4.060.558,619 6,4526 6,4526 6,3881 0,956% -3,660%