Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 11/12/2017

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2016
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.384.351,15 456.141,717 11,8041 11,8041 11,7451 -0,015% 0,036%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.804.620,99 1.840.356,643 11,3047 11,3047 11,1917 -0,017% 0,402%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 76.907.436,61 6.548.644,248 11,7440 11,7440 11,6266 0,091% 1,506%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 8.267.011,00 577.172,630 14,3233 14,3233 14,1801 0,215% 2,580%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 42.134.185,94 4.083.513,016 10,3181 10,3181 10,2665 -0,022% 4,051%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 5.062.700,76 732.861,406 6,9081 6,9081 6,8736 -0,514% -9,939%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 38.400.516,79 32.612.528,994 1,1775 1,1775 1,1657 0,179% 24,261%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 46.666.115,44 4.121.355,473 11,3230 11,3230 11,2098 0,140% 21,669%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 116.610.620,43 5.503.947,022 21,1867 21,1867 21,0808 -0,110% 29,999%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 52.976.921,68 16.821.946,424 3,1493 3,1493 3,1178 0,146% 10,996%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 179.736.208,70 22.874.983,767 7,8573 7,8573 7,8180 0,012% 3,286%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.632.348,26 2.844.002,027 3,3869 3,3869 3,3530 -0,021% 14,091%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.023.282,63 2.215.711,014 13,0989 13,0989 13,0334 0,002% 0,362%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 45.008.067,37 3.222.575,801 13,9665 13,9665 13,8967 -0,150% 5,354%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.800.846,75 246.005,925 11,3853 11,4992 11,3284 0,006% 9,737%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 963.785,86 503.163,083 1,9155 1,9251 1,8963 0,126% 20,336%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 24.678.624,79 3.396.419,149 7,2661 7,2661 7,1934 0,057% 15,447%