Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 25/8/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 3.783.799,67 294.878,000 12,8317 12,8317 12,8317 0,239% 0,187%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 3.261.414,95 388.550,000 8,3938 8,3938 8,3938 0,572% 13,546%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.671.077,86 558.030,439 11,9547 11,9547 11,9547 0,012% 0,249%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.427.759,70 1.823.945,779 11,1998 11,1998 11,0878 0,069% 1,803%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 60.070.686,50 5.730.767,720 10,4821 10,4821 10,3773 0,198% 3,465%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 49.241.032,29 4.711.985,592 10,4502 10,4502 10,3457 0,423% 4,446%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 20.795.308,63 1.799.123,630 11,5586 11,5586 11,4430 0,812% 7,424%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 88.172.347,45 8.871.848,570 9,9384 10,4353 9,9384 0,238% 5,422%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 16.717.853,78 2.753.482,832 6,0715 6,0715 6,0715 0,540% 8,366%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 52.221.796,25 34.904.336,121 1,4961 1,4961 1,4811 0,127% -0,829%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 57.676.012,29 4.355.680,777 13,2416 13,2416 13,1092 0,638% 12,012%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 113.462.732,97 7.165.783,562 15,8340 15,8340 15,8340 1,180% 28,036%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 120.255.880,56 19.980.432,270 6,0187 6,0187 5,9585 0,293% 2,565%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.760.654,82 2.557.208,922 3,4259 3,4259 3,3916 0,875% 8,728%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 157.458.155,55 21.024.795,983 7,4892 7,4892 7,4892 0,220% 7,258%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 10.154.758,59 2.875.286,106 3,5317 3,5317 3,4964 0,676% 6,070%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.684.636,58 2.318.408,177 12,8039 12,8039 12,8039 0,010% 1,617%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.865.349,93 2.573.449,985 12,7709 12,7709 12,7070 1,146% 3,319%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 17.918.395,34 1.258.701,519 14,2356 14,2356 14,0932 0,428% 11,105%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 996.057,99 146.512,393 6,7985 6,7985 6,7305 0,516% 11,376%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 334.500,86 32.877,374 10,1742 10,2759 10,1742 0,717% 1,742%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 29.971.472,29 4.077.063,405 7,3512 7,3512 7,2777 0,392% 9,757%