Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 5/5/2015

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2014
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.619.519,43 294.878,000 8,8834 8,8834 8,8834 -3,737% -3,373%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.748.505,40 388.550,000 7,0737 7,0737 7,0737 -2,062% -12,746%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.628.570,79 555.410,209 11,9345 11,9345 11,8748 -0,050% 0,207%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.971.310,15 1.957.628,181 11,2234 11,2234 11,1112 -0,007% 0,281%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 62.650.808,70 5.680.057,454 11,0300 11,0300 10,9197 -0,220% 3,395%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 52.817.325,63 4.665.272,285 11,3214 11,3214 11,2082 -0,384% 5,702%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 22.068.173,58 1.633.440,343 13,5102 13,5102 13,3751 -0,917% 11,153%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 57.638.650,88 6.625.182,348 8,6999 9,1349 8,6999 -0,919% -5,902%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 18.177.721,55 2.500.481,564 7,2697 7,2697 7,2334 0,080% 9,591%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 34.707.074,06 33.960.907,629 1,0220 1,0220 1,0118 -3,330% 1,138%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 42.412.360,40 4.390.853,397 9,6593 9,6593 9,5627 -0,840% -3,853%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 96.545.717,29 7.620.970,288 12,6684 12,6684 12,6051 0,890% 2,356%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 74.572.896,37 19.605.969,838 3,8036 3,8036 3,7656 -3,772% -6,121%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 9.062.290,85 2.630.053,291 3,4457 3,4457 3,4112 -2,738% 6,428%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 161.297.470,76 22.422.694,278 7,1935 7,1935 7,1575 -0,198% -2,531%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.808.557,02 2.867.091,814 3,0723 3,0723 3,0416 -1,196% 0,474%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 32.764.196,87 2.539.967,760 12,8995 12,8995 12,8350 0,004% 0,384%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 34.162.501,21 2.516.358,580 13,5762 13,5762 13,5083 -1,202% 6,432%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 15.167.645,35 1.259.087,858 12,0465 12,0465 11,9260 -0,295% -1,647%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 762.102,86 114.404,555 6,6615 6,6615 6,5949 -1,314% 15,820%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 3.455.656,73 414.721,072 8,3325 8,4158 8,2908 -0,554% -5,744%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 783.437,23 503.291,571 1,5566 1,5644 1,5410 -1,193% -6,830%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 24.903.875,20 4.040.346,116 6,1638 6,1638 6,1022 -0,518% -2,050%