Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/10/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 3.046.759,15 294.878,000 10,3323 10,3323 10,3323 7,109% -19,327%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.981.327,36 388.550,000 7,6730 7,6730 7,6730 3,741% 3,796%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.519.105,03 546.307,415 11,9330 11,9330 11,9330 0,188% 0,067%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.356.015,42 1.820.587,029 11,1810 11,1810 11,0692 0,039% 1,632%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 59.251.871,76 5.723.620,471 10,3522 10,3522 10,2487 0,346% 2,182%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 43.289.444,62 4.243.931,775 10,2003 10,2003 10,0983 0,781% 1,948%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 16.776.357,55 1.517.698,183 11,0538 11,0538 10,9433 1,561% 2,732%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 66.011.330,38 6.896.589,177 9,5716 10,0502 9,5716 0,722% 1,531%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 17.375.630,95 2.754.179,485 6,3088 6,3088 6,3088 -0,665% 12,601%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 41.212.974,77 34.555.728,760 1,1927 1,1927 1,1808 7,781% -20,940%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 47.652.640,94 4.314.951,244 11,0436 11,0436 10,9332 4,010% -6,581%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 94.468.968,96 7.180.629,134 13,1561 13,1561 13,1561 2,044% 6,382%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 94.537.239,09 19.856.887,685 4,7609 4,7609 4,7133 7,443% -18,870%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.328.172,24 2.570.032,059 3,2405 3,2405 3,2081 1,266% 2,844%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 140.514.996,89 19.016.085,241 7,3893 7,3893 7,3893 0,270% 5,828%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.138.117,37 2.873.447,440 3,1802 3,1802 3,1484 2,720% -4,487%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.372.579,49 2.288.858,562 12,8329 12,8329 12,8329 -0,005% 1,847%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 31.512.530,00 2.556.079,230 12,3285 12,3285 12,2669 1,542% -0,261%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 16.174.790,57 1.258.701,519 12,8504 12,8504 12,7219 1,913% 0,294%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 844.191,21 145.516,872 5,8013 5,8013 5,7433 -0,700% -4,961%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 819.930,46 87.029,557 9,4213 9,5155 9,4213 1,156% -5,787%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 26.881.883,66 4.065.696,421 6,6119 6,6119 6,5458 2,282% -1,281%