Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 22/7/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 3.755.194,06 294.878,000 12,7347 12,7347 12,7347 0,095% -0,570%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 3.363.590,93 388.550,000 8,6568 8,6568 8,6568 1,068% 17,104%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.734.166,72 563.396,090 11,9528 11,9528 11,9528 0,023% 0,233%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.382.091,17 1.824.654,301 11,1704 11,1704 11,0587 -0,032% 1,535%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 59.738.869,67 5.733.808,496 10,4187 10,4187 10,3145 0,142% 2,839%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 48.783.088,75 4.713.700,219 10,3492 10,3492 10,2457 0,315% 3,436%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 20.549.272,18 1.808.113,441 11,3650 11,3650 11,2514 0,748% 5,625%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 89.501.266,21 9.021.428,508 9,9210 10,4171 9,9210 0,086% 5,237%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 16.204.047,43 2.731.658,118 5,9319 5,9319 5,9319 0,333% 5,874%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 52.862.795,63 35.007.991,713 1,5100 1,5100 1,4949 0,882% 0,093%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 57.530.908,60 4.428.144,021 12,9921 12,9921 12,8622 -0,033% 9,901%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 110.565.845,60 7.185.163,732 15,3881 15,3881 15,3881 -0,043% 24,431%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 120.163.458,45 20.163.642,160 5,9594 5,9594 5,8998 0,362% 1,554%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.642.042,60 2.560.083,485 3,3757 3,3757 3,3419 0,894% 7,135%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 156.000.184,23 21.033.249,347 7,4168 7,4168 7,4168 -0,035% 6,221%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 10.088.399,26 2.872.362,697 3,5122 3,5122 3,4771 0,343% 5,484%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 27.635.740,17 2.162.257,276 12,7810 12,7810 12,7810 0,006% 1,435%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 33.046.208,80 2.584.415,136 12,7867 12,7867 12,7228 0,811% 3,446%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 17.710.819,59 1.258.701,519 14,0707 14,0707 13,9300 0,014% 9,818%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 947.242,68 147.020,686 6,4429 6,4429 6,3785 1,227% 5,550%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 299.370,70 30.000,000 9,9790 10,0788 9,9790 -0,017% 0,000%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 29.676.846,10 4.081.065,378 7,2718 7,2718 7,1991 0,030% 8,572%