Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 28/6/2016

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2015
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 1.880.589,99 294.878,000 6,3775 6,3775 6,3775 3,716% -13,335%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.160.449,14 388.550,000 5,5603 5,5603 5,5603 3,091% 1,850%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.158.050,81 517.518,171 11,8992 11,8992 11,8397 -0,030% 0,634%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.434.719,92 1.904.252,889 11,2562 11,2562 11,1436 0,058% 0,226%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 55.149.179,88 5.137.434,907 10,7348 10,7348 10,6275 0,127% -1,811%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 41.466.866,26 3.836.222,047 10,8093 10,8093 10,7012 0,279% -2,843%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 16.744.254,90 1.367.306,486 12,2462 12,2462 12,1237 0,730% -6,313%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 61.854.136,52 6.447.146,737 9,5940 10,0737 9,5940 0,246% 1,582%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.653.430,11 1.533.577,823 7,5989 7,5989 7,5609 -0,821% 2,262%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 27.804.270,83 33.525.994,979 0,8293 0,8293 0,8210 2,585% -8,848%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 35.247.768,06 4.285.893,149 8,2241 8,2241 8,1419 2,070% -12,300%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 91.206.844,20 6.202.140,845 14,7057 14,7057 14,6322 0,557% 0,533%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 46.946.356,20 19.339.797,350 2,4274 2,4274 2,4031 2,865% -20,489%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.035.518,11 1.293.742,536 2,3463 2,3463 2,3228 2,764% -23,095%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 160.785.405,94 21.475.223,189 7,4870 7,4870 7,4496 0,135% 1,840%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 7.642.495,04 2.847.416,264 2,6840 2,6840 2,6572 1,417% -9,639%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 31.079.040,31 2.387.692,162 13,0164 13,0164 12,9513 0,001% 0,289%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 30.425.749,59 2.504.118,994 12,1503 12,1503 12,0895 1,063% -7,616%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.422.086,43 354.912,106 9,6421 9,7385 9,5939 0,117% -0,206%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 707.948,83 503.913,616 1,4049 1,4119 1,3909 2,086% -10,040%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.376.152,60 4.022.123,335 5,8119 5,8119 5,7538 0,987% -5,822%