Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 29/9/2014

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2013
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 3.440.258,14 294.878,000 11,6667 11,6667 11,6667 -3,023% -8,909%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 3.030.283,17 388.550,000 7,7990 7,7990 7,7990 -1,320% 5,500%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.574.258,28 549.607,883 11,9617 11,9617 11,9617 -0,008% 0,308%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.392.038,09 1.820.229,759 11,2030 11,2030 11,0910 -0,010% 1,832%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 60.290.835,72 5.724.776,863 10,5316 10,5316 10,4263 -0,035% 3,953%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 49.308.974,92 4.693.830,953 10,5051 10,5051 10,4000 -0,158% 4,994%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 20.872.257,10 1.793.398,183 11,6384 11,6384 11,5220 -0,304% 8,166%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 69.090.557,23 6.959.767,095 9,9271 10,4235 9,9271 -0,270% 5,302%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 17.313.043,02 2.750.777,626 6,2939 6,2939 6,2939 0,380% 12,335%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 46.415.273,47 34.757.017,270 1,3354 1,3354 1,3220 -3,546% -11,481%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 53.790.643,60 4.328.204,300 12,4279 12,4279 12,3036 -2,018% 5,129%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 109.058.305,23 7.181.518,730 15,1860 15,1860 15,1860 -1,496% 22,797%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 107.381.702,97 19.892.529,307 5,3981 5,3981 5,3441 -3,232% -8,011%
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS-Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.910.122,91 2.565.204,408 3,4735 3,4735 3,4388 -0,319% 10,238%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 148.872.171,84 19.839.669,663 7,5038 7,5038 7,5038 -0,099% 7,467%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.827.404,44 2.873.447,440 3,4201 3,4201 3,3859 -1,279% 2,718%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.609.955,98 2.308.265,109 12,8278 12,8278 12,8278 0,010% 1,806%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.772.305,48 2.556.919,491 12,8171 12,8171 12,7530 -0,559% 3,692%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 17.328.231,73 1.258.701,519 13,7668 13,7668 13,6291 -1,146% 7,446%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 973.197,54 145.077,543 6,7081 6,7081 6,6410 -0,082% 9,895%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 656.533,94 65.678,942 9,9961 10,0961 9,9961 -0,605% -0,039%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 28.830.791,58 4.069.907,657 7,0839 7,0839 7,0131 -1,259% 5,766%