Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 21/6/2017

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2016
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.465.121,77 462.117,522 11,8263 11,8263 11,7672 -0,001% 0,225%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 18.913.833,02 1.675.126,845 11,2910 11,2910 11,1781 0,000% 0,281%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 57.213.370,50 5.090.933,735 11,2383 11,2383 11,1259 -0,098% 0,768%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 19.589.227,57 1.676.029,298 11,6879 11,6879 11,5710 -0,199% 1,021%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 23.864.735,65 1.680.810,223 14,1984 14,1984 14,0564 -0,403% 1,685%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 61.051.151,41 6.091.589,057 10,0222 10,5233 10,0222 -0,003% 1,067%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 10.768.047,00 1.460.401,631 7,3733 7,3733 7,3364 0,031% -3,875%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 39.941.405,15 32.656.814,678 1,2231 1,2231 1,2109 0,419% 29,073%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 46.015.232,43 4.150.634,028 11,0863 11,0863 10,9754 -0,261% 19,126%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 101.470.949,57 5.516.517,550 18,3940 18,3940 18,3020 0,051% 12,863%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 65.200.907,40 18.151.346,349 3,5921 3,5921 3,5562 -0,432% 26,603%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.909.121,59 1.253.417,933 3,1188 3,1188 3,0876 0,157% 12,943%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 163.980.494,48 21.242.782,187 7,7194 7,7194 7,6808 -0,041% 1,474%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.460.023,65 2.834.069,148 3,3380 3,3380 3,3046 -0,135% 12,444%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 30.069.822,87 2.298.190,413 13,0841 13,0841 13,0187 -0,001% 0,248%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 34.101.702,19 2.451.340,744 13,9114 13,9114 13,8418 -0,097% 4,939%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.621.704,05 240.641,049 10,8947 11,0036 10,8402 0,037% 5,008%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 947.337,96 504.190,670 1,8789 1,8883 1,8601 -0,281% 18,036%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 24.279.244,07 3.434.964,913 7,0683 7,0683 6,9976 -0,103% 12,304%