Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 3/3/2015

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2014
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.829.164,34 294.878,000 9,5944 9,5944 9,5944 0,260% 4,361%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.960.016,61 388.550,000 7,6181 7,6181 7,6181 -0,071% -6,031%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.820.938,65 570.844,001 11,9489 11,9489 11,8892 0,005% 0,328%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.603.561,19 1.924.132,120 11,2277 11,2277 11,1154 -0,024% 0,319%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 62.701.783,15 5.699.806,174 11,0007 11,0007 10,8907 -0,073% 3,121%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 47.746.827,23 4.237.121,877 11,2687 11,2687 11,1560 -0,109% 5,210%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 19.944.283,06 1.486.283,774 13,4189 13,4189 13,2847 -0,269% 10,402%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 61.434.076,21 6.657.234,522 9,2282 9,6896 9,2282 -0,095% -0,188%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 17.898.793,77 2.475.358,769 7,2308 7,2308 7,1946 0,392% 9,004%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 39.196.425,29 34.139.088,163 1,1481 1,1481 1,1366 0,192% 13,617%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 41.129.923,50 4.079.366,940 10,0824 10,0824 9,9816 -0,898% 0,358%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 91.318.040,93 7.109.789,403 12,8440 12,8440 12,7798 -1,770% 3,775%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 84.253.524,68 20.033.962,267 4,2055 4,2055 4,1634 0,784% 3,799%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 8.867.011,25 2.562.164,163 3,4608 3,4608 3,4262 -0,737% 6,894%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 130.219.108,56 17.628.248,206 7,3870 7,3870 7,3501 -0,045% 0,091%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.095.436,33 2.865.678,951 3,1739 3,1739 3,1422 -0,477% 3,797%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.387.864,52 2.284.693,674 12,8629 12,8629 12,7986 -0,023% 0,100%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 34.351.496,76 2.528.651,034 13,5849 13,5849 13,5170 -0,595% 6,500%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 967 15.638.714,07 1.259.087,858 12,4207 12,4207 12,2965 -0,280% 1,408%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 966.411,71 148.621,623 6,5025 6,5025 6,4375 -1,149% 13,056%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 970 3.536.192,06 401.867,204 8,7994 8,8874 8,7554 0,032% -0,463%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 820.022,72 503.291,571 1,6293 1,6374 1,6228 -0,713% -2,478%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 991 25.814.412,14 4.050.720,123 6,3728 6,3728 6,3091 -0,227% 1,271%