Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 15/02/2018

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2016
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.165.816,54 439.849,200 11,7445 11,7445 11,6858 -0,009% -0,412%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 15.228.503,83 1.351.102,075 11,2712 11,2712 11,1585 0,012% -0,084%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 75.499.114,61 6.539.145,677 11,5457 11,5457 11,4302 0,361% -1,475%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 7.877.829,90 568.029,072 13,8687 13,8687 13,7300 0,806% -2,905%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 61.158.808,49 6.018.468,126 10,1619 10,1619 10,1111 0,035% -0,822%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.638.738,57 413.254,556 6,3853 6,3853 6,3534 -1,208% -5,921%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 44.495.571,44 32.994.564,021 1,3486 1,3486 1,3351 2,524% 7,966%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 49.863.854,40 4.137.469,907 12,0518 12,0518 11,9313 1,188% 0,290%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 106.195.133,43 4.922.832,921 21,5720 21,5720 21,4641 0,708% -2,893%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 61.195.934,68 16.999.579,664 3,5998 3,5998 3,5638 2,456% 5,709%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 178.479.943,53 22.877.855,651 7,8014 7,8014 7,7624 0,085% -0,625%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.911.664,78 2.846.933,337 3,4815 3,4815 3,4467 1,004% -0,189%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 24.116.166,40 1.840.074,572 13,1061 13,1061 13,0406 0,007% 0,052%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 51.059.525,60 3.767.032,507 13,5543 13,5543 13,4865 0,327% -1,785%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.800.868,56 243.337,087 11,5102 11,5102 11,4526 0,178% 0,371%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 801.062,42 394.024,333 2,0330 2,0432 2,0127 1,149% 0,202%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 25.614.175,28 3.385.022,210 7,5669 7,5669 7,4912 0,931% 0,369%