Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 27/4/2017

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2016
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.407.950,52 294.878,000 8,1659 8,1659 8,1659 -0,017% 7,959%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.675.184,23 480.089,167 11,8211 11,8211 11,7620 0,038% 0,181%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 18.891.151,94 1.676.522,369 11,2681 11,2681 11,1554 0,046% 0,077%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 57.336.044,49 5.097.484,392 11,2479 11,2479 11,1354 0,035% 0,855%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 19.600.207,92 1.670.409,709 11,7338 11,7338 11,6165 0,027% 1,418%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 24.141.580,79 1.686.566,552 14,3140 14,3140 14,1709 -0,188% 2,513%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 62.040.106,91 6.203.551,731 10,0007 10,5007 10,0007 0,114% 0,850%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.050.993,19 1.471.351,416 7,5108 7,5108 7,4732 0,175% -2,082%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 34.272.436,22 32.675.267,581 1,0489 1,0489 1,0384 0,546% 10,690%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 41.851.856,17 4.164.035,380 10,0508 10,0508 9,9503 -0,020% 7,999%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 104.181.510,07 5.989.083,932 17,3952 17,3952 17,3082 0,151% 6,735%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 58.118.254,71 18.920.373,143 3,0717 3,0717 3,0410 -0,244% 8,261%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.742.239,18 1.258.969,799 2,9725 2,9725 2,9428 -0,622% 7,645%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 163.147.548,91 21.302.334,708 7,6587 7,6587 7,6204 0,209% 0,676%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.855.174,99 2.828.596,445 3,1306 3,1306 3,0993 -0,013% 5,457%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 30.250.032,12 2.313.608,453 13,0748 13,0748 13,0094 0,005% 0,177%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 33.807.055,86 2.450.167,463 13,7979 13,7979 13,7289 -0,129% 4,083%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.633.236,87 247.177,257 10,6532 10,7597 10,5999 0,170% 2,681%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 858.786,40 503.913,616 1,7042 1,7127 1,6872 -0,024% 7,061%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 22.789.274,04 3.456.519,891 6,5931 6,5931 6,5272 0,062% 4,754%