Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 21/10/2016

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2015
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.066.088,92 294.878,000 7,0066 7,0066 7,0066 -0,317% -4,786%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.139.752,73 388.550,000 5,5070 5,5070 5,5070 -0,823% 0,874%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.870.318,75 495.599,322 11,8449 11,8449 11,7857 -0,006% 0,175%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.414.741,31 1.901.959,990 11,2593 11,2593 11,1467 -0,012% 0,254%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 56.153.991,50 5.126.041,317 10,9547 10,9547 10,8452 0,106% 0,200%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 42.844.673,49 3.819.607,684 11,2170 11,2170 11,1048 0,183% 0,822%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 17.646.834,68 1.343.950,588 13,1306 13,1306 12,9993 0,333% 0,453%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 63.036.876,09 6.386.839,957 9,8698 10,3633 9,8698 0,056% 4,502%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.499.625,26 1.500.570,583 7,6635 7,6635 7,6252 0,941% 3,132%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 30.241.563,50 33.192.884,526 0,9111 0,9111 0,9020 0,121% 0,143%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 35.886.839,11 4.245.263,426 8,4534 8,4534 8,3689 -0,092% -9,854%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 91.693.910,06 6.133.785,875 14,9490 14,9490 14,8743 0,019% 2,196%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 49.802.256,48 19.133.115,502 2,6029 2,6029 2,5769 0,069% -14,740%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.277.935,94 1.269.474,260 2,5821 2,5821 2,5563 0,081% -15,366%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 163.015.791,30 21.497.504,010 7,5830 7,5830 7,5451 -0,022% 3,146%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 7.978.515,22 2.840.017,222 2,8093 2,8093 2,7812 -0,068% -5,420%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 30.688.474,77 2.352.771,522 13,0435 13,0435 12,9783 0,001% 0,498%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 31.922.164,80 2.491.375,421 12,8131 12,8131 12,7490 0,034% -2,576%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.238.399,69 327.137,293 9,8992 9,9982 9,8497 0,027% 2,455%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 730.843,76 503.913,616 1,4503 1,4576 1,4358 -0,138% -7,133%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 24.030.409,06 4.018.006,999 5,9807 5,9807 5,9209 -0,064% -3,087%