Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 31/7/2015

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2014
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.587.622,21 555.001,208 11,8696 11,8696 11,8103 0,093% -0,338%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.786.580,50 1.940.779,577 11,2257 11,2257 11,1134 0,001% 0,301%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 62.763.114,97 5.672.788,702 11,0639 11,0639 10,9533 -0,103% 3,713%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 52.868.736,97 4.649.616,659 11,3706 11,3706 11,2569 -0,151% 6,161%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 21.930.663,08 1.610.286,715 13,6191 13,6191 13,4829 -0,382% 12,049%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 55.227.561,39 6.595.122,116 8,3740 8,7927 8,3740 0,104% -9,427%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 18.063.111,56 2.444.155,650 7,3903 7,3903 7,3533 0,263% 11,409%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 35.492.163,08 33.936.927,697 1,0458 1,0458 1,0353 -0,010% 3,493%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 39.684.662,48 4.376.383,992 9,0679 9,0679 8,9772 0,499% -9,740%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 86.641.988,39 7.621.161,931 11,3686 11,3686 11,3118 0,682% -8,146%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 74.595.347,21 19.611.702,011 3,8036 3,8036 3,7656 0,108% -6,121%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 9.019.818,63 2.573.364,245 3,5051 3,5051 3,4700 0,172% 8,262%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 157.520.769,98 22.278.489,033 7,0705 7,0705 7,0351 0,011% -4,198%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.590.913,40 2.845.894,423 3,0187 3,0187 2,9885 0,312% -1,279%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 32.627.521,73 2.525.780,970 12,9178 12,9178 12,8532 0,000% 0,527%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 34.602.529,48 2.518.545,651 13,7391 13,7391 13,6704 0,243% 7,709%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό 967 14.562.116,09 1.259.087,858 11,5656 11,5656 11,4499 0,295% -5,573%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 969 662.489,50 112.069,483 5,9114 5,9114 5,8523 -0,691% 2,778%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.476.012,24 448.915,786 7,7431 7,8205 7,7044 -0,041% -12,411%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 737.192,55 503.291,571 1,4647 1,4720 1,4501 0,494% -12,330%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 24.066.041,42 4.037.121,756 5,9612 5,9612 5,9016 0,259% -5,270%