Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 17/10/2017

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2016
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.466.161,15 462.043,806 11,8304 11,8304 11,7712 -0,021% 0,259%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 20.822.427,15 1.843.705,416 11,2938 11,2938 11,1809 0,013% 0,306%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 76.240.588,73 6.552.399,311 11,6355 11,6355 11,5191 0,144% 0,568%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 8.201.783,38 580.685,464 14,1243 14,1243 13,9831 0,261% 1,155%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 11.960.149,18 1.176.533,664 10,1656 10,1656 10,1148 0,069% 2,513%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 5.163.467,40 737.706,032 6,9994 6,9994 6,9644 0,691% -8,749%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 39.391.387,00 32.678.124,155 1,2054 1,2054 1,1933 -0,896% 27,206%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 44.678.978,58 4.131.089,452 10,8153 10,8153 10,7071 -0,007% 16,214%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 103.527.463,95 5.492.867,036 18,8476 18,8476 18,7534 0,374% 15,647%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 57.893.794,95 17.720.433,775 3,2671 3,2671 3,2344 -0,472% 15,148%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 178.085.352,85 22.877.127,169 7,7844 7,7844 7,7455 0,030% 2,328%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 9.407.510,17 2.848.204,729 3,3030 3,3030 3,2700 -0,003% 11,265%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 29.395.634,54 2.245.110,837 13,0932 13,0932 13,0277 0,002% 0,318%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 45.010.478,51 3.214.153,895 14,0038 14,0038 13,9338 0,028% 5,636%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 2.733.734,46 245.398,746 11,1400 11,2514 11,0843 0,073% 7,373%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 916.743,38 503.163,083 1,8220 1,8311 1,8038 0,049% 14,462%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 23.899.987,20 3.404.653,601 7,0198 7,0198 6,9496 -0,011% 11,533%