Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 26/5/2016

A/K Κωδικός Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/2015
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 400 2.222.935,69 294.878,000 7,5385 7,5385 7,5385 0,548% 2,442%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό 401 2.231.419,47 388.550,000 5,7429 5,7429 5,7429 -0,730% 5,195%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 6.142.804,83 517.879,847 11,8614 11,8614 11,8021 0,070% 0,315%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 21.437.480,45 1.904.661,093 11,2553 11,2553 11,1427 0,009% 0,218%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF Μικτό 751 55.739.692,67 5.143.264,092 10,8374 10,8374 10,7290 0,043% -0,873%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF Μικτό 752 42.197.326,13 3.838.086,987 10,9944 10,9944 10,8845 0,028% -1,179%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF Μετοχικό 753 17.426.044,04 1.372.459,827 12,6969 12,6969 12,5699 -0,006% -2,865%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο Α/Κ 782 62.605.601,19 6.460.110,040 9,6911 10,1757 9,6911 0,186% 2,610%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 11.315.924,46 1.528.147,429 7,4050 7,4050 7,3680 0,043% -0,347%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 31.531.943,03 33.580.343,606 0,9390 0,9390 0,9296 1,185% 3,210%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 41.067.285,28 4.315.751,102 9,5157 9,5157 9,4205 -0,238% 1,474%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 99.636.795,70 6.208.813,507 16,0476 16,0476 15,9674 -0,202% 9,706%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 56.224.686,43 19.371.298,973 2,9025 2,9025 2,8735 0,568% -4,927%
ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού 954 3.616.284,14 1.309.071,647 2,7625 2,7625 2,7349 -0,051% -9,453%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 162.517.091,52 21.549.659,893 7,5415 7,5415 7,5038 0,009% 2,582%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό 961 8.354.292,10 2.847.416,264 2,9340 2,9340 2,9047 0,113% -1,222%
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 962 31.070.725,26 2.388.175,486 13,0102 13,0102 12,9451 0,002% 0,241%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 32.078.908,16 2.509.083,212 12,7851 12,7851 12,7212 0,162% -2,789%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 3.615.514,09 362.326,165 9,9786 10,0784 9,9287 -0,101% 3,277%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 822.068,86 503.913,616 1,6314 1,6396 1,6151 -0,153% 4,463%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 25.280.031,04 4.027.869,186 6,2763 6,2763 6,2135 0,032% 1,703%