Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1972 ως η πρώτη εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΤΕ) και διαχειρίζεται κεφάλαια θεσμικών και ιδιωτών πελατών.

Ο Όμιλος ΕΤΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων παρέχοντας μεγάλη ευελιξία στους επενδυτές ώστε να δημιουργήσουν το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο.

Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση κατά το τέλος του 2016 ανέρχονταν σε 1,38 δις ευρώ, και οι πελάτες της εταιρείας υπερβαίνουν τις 43.000, 81 εκ των οποίων είναι θεσμικοί.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά:

  • 21 Αμοιβαία Κεφάλαια
  • 3 NBG International Funds SICAV (Luxembourg)

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκτός από τη διαχείριση Α/Κ, προσφέρει :

  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Επενδυτών
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Συνταξιοδοτικών Ταμείων (Pension Funds) και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Φορέων

Παρέχει επίσης προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των:

  • Ασφαλιστικών / Συνταξιοδοτικών Ταμείων
  • Ασφαλιστικών Εταιρειών
  • Επιχειρήσεων

Διακρίσεις

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύμφωνα με στοιχεία της Hellas List είναι η μοναδική Α.Ε.Δ.Α.Κ. που περιλαμβάνεται στις 171 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κερδών για τα έτη 2014 – 2015 (με δημοσιευμένα στοιχεία μέχρι 20 Νοεμβρίου), βάσει έκδοσης της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» τον Ιανουάριο 2017 με τίτλο «ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ».

Τον Δεκέμβριο του 2015, από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ (τ.417/12.2015) και τα Επιχειρηματικά Βραβεία Γ. Ουζούνης 2015 μετά από ψηφοφορία του επενδυτικού κοινού, έλαβε το 1ο Βραβείο καλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων – 2015.

Τον Ιούλιο του 2015, σε ειδική τελετή τιμήθηκε από την Active Business Publishing – Diamonds of The Greek Economy 2015 για την επιλογή της στην λίστα THE MOST ADMIRED ENTERPRISES – Οι υγιέστερα αναπτυσσόμενες εταιρείες.

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.,περιλαμβάνεται στις 20 Κορυφαίες Εταιρίες βάση κερδών (2012 – 2013) στον Κλάδο των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, κατέχοντας την 8η θέση, ανάμεσα στις σημαντικότερες εταιρίες του Επιχειρηματικού Γίγνεσθαι, σύμφωνα με την οικονομική μελέτη που εκπόνησε η ICAP στο σύνολο του Εταιρικού Τομέα. Κατά την ίδια περίοδο κατέχει την 1η θέση βάσει κερδών στον κλάδο των Εταιρειών διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δήλος Εισοδήματος - Ομολογιακό Εσωτερικού (Σύσταση: Φ.Ε.Κ. Β΄432/24.06.1991):

  • τον Μάϊο του 2016 κέρδισε τον τίτλο Euro Government Bond Fund of the Year στον διεθνή διαγωνισμό 2016 Global Fund Awards, το οποίο είναι ένα διεθνές πρόγραμμα βραβείων διάκρισης για αποδόσεις και παροχή υπηρεσιών στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων και
  • το 2013 αποκόμισε διεθνή αναγνώριση, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης οικονομικής εφημερίδας Wall Street Journal, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφερόταν το δημοσίευμα, κατετάγη πρώτο στον κόσμο μεταξύ όλων των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων (Wall Street Journal 27 Οκτωβρίου 2013).

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα υπό διαχείριση Αμοιβαία Κεφάλαια και τα σχετικά τους έγγραφα (Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, Ενημερωτικά Δελτία κλπ) παρέχονται δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη µορφή από την Εταιρεία Διαχείρισης και τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από την παρούσα ιστοσελίδα της Εταιρείας.