Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1972 ως η πρώτη εταιρεία Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα και διαχειρίζεται κεφάλαια θεσμικών και ιδιωτών πελατών του ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΤΕ).

Ο Όμιλος ΕΤΕ είναι ο πλέον αναγνωρίσιμος Όμιλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με παράλληλη δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων παρέχοντας μεγάλη ευελιξία στους επενδυτές ώστε να δημιουργήσουν το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με το επενδυτικό τους προφίλ και τους στόχους απόδοσης / κινδύνου που θέτουν.

Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση κατά το τέλος του 2014 ανέρχονταν σε 1,29 δις ευρώ, και οι πελάτες της εταιρείας υπερβαίνουν τις 45.000, 84 εκ των οποίων είναι θεσμικοί.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά:

  • 22 Αμοιβαία Κεφάλαια
  • 3 NBG International Funds SICAV (Luxembourg)

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκτός από τη διαχείριση Α/Κ, προσφέρει :

  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών
  • Σχεδιασμό και Διαχείριση Επενδυτικών Οχημάτων για τις ανάγκες Θεσμικών Πελατών
  • Pension Funds – Διαχείριση Συνταξιοδοτικών Ταμείων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Φορέων

Παρέχει επίσης προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των:

  • Ασφαλιστικών / Συνταξιοδοτικών Ταμείων
  • Ασφαλιστικών Εταιρειών
  • Επιχειρήσεων

Κατά την τριετία 2012 - 2014, το 83% των αμοιβαίων κεφαλαίων και το 100% των χαρτοφυλακίων εντολής που διαχειρίζεται η Εταιρεία είχαν υπεραπόδοση έναντι των δεικτών αναφοράς τους, τόσο με βάση το ενεργητικό υπό διαχείριση, όσο και με βάση τον αριθμό των χαρτοφυλακίων.

Το 2013, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δήλος Εισοδήματος - Ομολογιακό Εσωτερικού αποκόμισε διεθνή αναγνώριση, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης οικονομικής εφημερίδας Wall Street Journal, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφερόταν το δημοσίευμα, κατετάγη πρώτο στον κόσμο μεταξύ όλων των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων. (Wall Street Journal 27 Οκτωβρίου 2013).